Thứ 6, 30/09/2022 - 15:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

       Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

       Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định 05 khoản quy định về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường và 02 khoản quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tên các khoản nêu trên và sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều này, mức xử phạt không thay đổi so với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, cụ thể:

       Sửa đổi tên của khoản 1 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

       Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau:”.

       Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đã sửa đổi tên của khoản 1 như sau: “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này bị xử phạt như sau:”

       Sửa đổi tên của khoản 2 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

       Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này bị xử phạt như sau:”.

       Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đã sửa đổi tên của khoản 2 như sau: “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau:"

       Sửa đổi tên của khoản 3 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

       Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bị xử phạt như sau:”

       Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đã sửa đổi tên của khoản 3 như sau: “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bị xử phạt như sau:”

       Sửa đổi tên của khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

       Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này bị xử phạt như sau:”.

       Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đã sửa đổi tên của khoản 4 như sau: “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này bị xử phạt như sau:”

       Sửa đổi tên của khoản 5 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

       Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bị xử phạt như sau:”

       Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đã sửa đổi tên của khoản 5 như sau: “Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lặp báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bị xử phạt như sau:”

       Ngoài ra, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP bổ sung khoản 6a quy định phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.0000 đồng đối với hành vi không có biện pháp, công trình thu gom, lưu giữ, xử lý, quản lý chất thải phát sinh theo quy định đối với trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định”.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan