Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn bản đầu tiên quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái được ban hành

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số cQuy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000. Đây là văn bản lần đầu quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái được ban hành nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ .

Về điều kiện thực tiễn, trong những thập kỷ gần đây, trên thế giới thiết bị bay không người lái (viết tắt là UAV) đang được áp dụng rộng rãi trong đo đạc, thành lập các bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều đơn bị đã ứng dụng UAV trong các nhiệm vụ bay chụp phục vụ cho lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Về căn cứ pháp lý, theo quy định tại Điều 57 Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong cả nước và có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy trình kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn việc thành lập bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu bằng các nguồn ảnh hàng không, ảnh vệ tinh …, tuy nhiên chưa có văn bản quy định kỹ thuật nào được xây dựng cho ảnh chụp từ UAV, vì vậy chưa có đủ các căn cứ pháp lý cho việc khai thác sử dụng các loại thiết bị này trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Do đó, Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 được ban hành đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn cũng như yêu cầu tại Điều 57 Luật Đo đạc và bản đồ.

Chi tiết nội dung Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan