Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

      Thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ những quy định được đề xuất sửa đổi trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ vừa được trình Chính phủ mới được trình Chính phủ.

 

      Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

      Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định "sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Nghị định này, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ ký, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ". Nội dung này được đề xuất sửa đổi theo hướng "Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 1 Nghị định này), Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ ký, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.”.

      Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi lại mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo hướng tại mục thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu có) bổ sung kết quả sát hạch (gồm: điểm kiến thức pháp luật và điểm kinh nghiệm nghề nghiệp).

      Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, dự thảo Nghị định sửa đổi đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ so với mẫu cũ quy định tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP. Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ này dùng chung cho cả đơn đề nghị cấp/cấp đổi/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

      Thủ tục cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, dự thảo Nghị định sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo hướng sửa đổi đổi đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ so với mẫu cũ quy định tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP. Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ này dùng chung cho cả đơn đề nghị cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan