Thứ 2, 26/09/2022 - 01:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mức chi phí, phương tiện cho địa phương để thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Khoáng sản quy định: “Địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhưng hiện tại chưa có văn bản nào quy định cụ thể về mức hỗ trợ theo quy định này. Đề nghị quy định rõ mức hỗ trợ và nguồn hỗ trợ để phát triển kinh tế - xã hội quy định theo quy định trên và mức chi phí, phương tiện cho địa phương để thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Quyền lợi của người dân và địa phương nơi có khoáng sản được khai thác đã được quy định tại Điều 5 Luật khoáng sản, đồng thời Chính phủ đã quy định chi tiết vấn đề này tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Theo đó, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong việc hỗ trợ người dân nơi có khoáng sản được khai thác quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, cụ thể: việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật khoáng sản do tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông báo nội dung, khối lượng; kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, hạng mục công trình hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo công khai đến tổ dân phố/thôn/bản để người dân nơi có khoáng sản cử đại diện tham gia giám sát quá trình thực hiện.

Về kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: Điều 20 Luật khoáng sản quy định “Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.”. Như vậy, kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn việc lập dự toán chi ngân sách bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan