Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hoá học bằng phương pháp ICP-MS.

Định mức gồm 02 phần, phần quy định chung và phần định mức kinh tế-kỹ thuật. Phần chung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế-kỹ thuật; quy định viết tắt; hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội; các quy định khác. Phần định mức kinh tế-kỹ thuật quy định định mức kinh tế-kỹ thuật của 03 hạng mục công việc. Ngoài ra, định mức có 06 phụ lục kèm theo.

Về phạm vi điều chỉnh, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (chỉ áp dụng cho công tác địa chất về đánh giá khoáng sản, không bao gồm các dạng công tác trắc địa, địa vật lý, địa chất thủy văn, khoan, khai đào); công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS, gồm 03 hạng mục công việc chính sau: (1) Công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; (2) Công tác bay đo từ và trọng lực; (3) Công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.

Về đối tượng áp dụng, định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Về định mức kinh tế-kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền, Chương này gồm 02 mục quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật của các công việc về công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong giai đoạn đánh giá sơ bộ, đánh giá chi tiết.

Về định mức kinh tế-kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực, Chương này gồm 05 mục quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật của các công việc trong công tác lắp đặt thiết bị, bay chuẩn thiết bị; công tác bay chuyển trường, tháo lắp thiết bị định kỳ; công tác trắc địa định vị dẫn tuyến bay; công tác bay đo; công tác thành lập các loại bản đồ theo tài liệu địa vật lý.

Về định mức kinh tế-kỹ thuật công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hoá học bằng phương pháp ICP-MS, Chương này gồm 05 mục quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật của các công việc trong công tác xác định hàm lượng 16 nguyên tố đất hiếm (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) trong quặng đất hiếm có hàm lượng từ 0,1g/tấn trở lên; xác định hàm lượng các nguyên tố urani và thori trong quặng urani có hàm lượng từ 1g/tấn trở lên; xác định hàm lượng các nguyên tố tantal, niobi trong đất, đá và quặng có hàm lượng từ 1g/tấn trở lên; xác định hàm lượng các nguyên tố urani và thori trong nước có hàm lượng từ 0,001 mg/l trở lên; xác định hàm lượng một số nguyên tố vết (Zr, Hf, V, Cr, Rb, Sr, Se, Ni, In, Ga, Cs) có hàm lượng từ 0,1 g/tấn trở lên trong đất, đá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2021. Bãi bỏ Mục 3 Chương I Phần II Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan