Thứ 2, 26/09/2022 - 00:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm quyền trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý đối với các khu công nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư

Tại Điều 149 Luật Đất đai năm 2013; Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và  Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về đất khu công nghiệp; trong đó, có quy định trách nhiệm thẩm quyền quản lý đất đai của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, chưa quy định đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý đất đai trong khu công nghiệp  đối với các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tế, một số khu công nghiệp được đầu tư từ ngân sách nhà nước tại các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất trực tiếp đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư nhưng trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính và quản lý đất đai không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý. Đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý đối với các khu công nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư.

Quy định về chế độ sử dụng đất khu công nghiệp tại Điều 149 Luật Đất đai năm 2013, Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung theo quy định tại tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Đất đai năm 2003. Pháp luật đất đai hiện hành giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê lại đất mà không giao quyền quản lý nhà nước về đất đai cho các ban quản lý khu công nghiệp (cơ quan nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được thành lập theo quy định tại Điều Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế).

Trường hợp phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai cho Ban Quản lý khu công nghiệp như kiến nghị của cử tri thì cần sửa đổi quy định tại Điều 149 của Luật Đất đai năm 2013 theo hướng giảm bớt quyền quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với đất khu công nghiệp. Đây là vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần báo cáo Chính phủ xem xét để đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất về lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực đất đai.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013 (Dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV năm 2020) và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2013 để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc nêu trên.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan