Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường truyền thông công tác xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Kế hoạch được xây dựng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng với các chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự tham gia đóng góp, sự đồng thuận của toàn xã hội về các nội dung sửa đổi toàn diện, căn bản của Luật Đất đai; tạo sự liên kết giữa cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai nói riêng và chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về nội dung truyền thông

Theo kế hoạch được phê duyệt, nội dung truyền thông tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, kết quả tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Thứ hai, các mâu thuẫn chồng chéo giữa các Luật khác với Luật Đất đai.

Thứ ba, các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với các chuyên đề chuyên sâu gồm: (1) Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (2) cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai; (3) khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội; phát triển thị trường quyền sử dụng đất minh bạch, hiệu quả; (4) Nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai; (5) kiện toàn, xây dựng đồng bộ, thống nhất hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (6) Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế; (7) hoàn thiện các quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong quan hệ đất đai; (8) chính sách về kinh tế đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (9) Hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; (10) hoàn thiện quy định về chế độ sử dụng các loại đất; (11) nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Về giai đoạn thực hiện

Theo kế hoạch được phê duyệt, việc truyền thông sẽ tập trung trong 03 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, tập trung truyền thông, phối hợp cung cấp thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 119-NQ/TW và 08 năm triển khai Luật Đất đai; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai pháp luật về quản lý đất đai; truyền thông về các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Giai đoạn 2, từ tháng 01 năm 2022 đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, theo đó, tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông... về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai.

Truyền thông quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); truyền thông quá trình tham vấn, lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng để hoàn thiện dự thảo Luật trình lấy ý kiến Quốc hội; truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai; truyền thông chuyên đề chuyên sâu về những nội dung sửa đổi của Luật Đất đai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang tin điện tử, trạng mạng xã hội; phổ biến, quá triệt các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng trên cả nước.

Giai đoạn 3, từ thời điểm Luật được thông qua đến tháng 12 năm 2023 (trước khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực), theo đó, tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông...; truyền thông tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân và cộng đồng xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua (trước khi Luật có hiệu lực).

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức tọa đàm trao đổi, tham vấn và cung cấp thông tin, tư liệu trực tiếp cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhóm phóng viên để hình thành các đợt truyền thông trọng điểm trên các phương tiện truyền thông đại chúng; các tin, bài viết, phóng sự, phân tích... trên các cơ quan thông tấn, báo chí; tổ chức các đoàn đi thực tế tại địa phương cho các phóng viên, biên tập viên báo chí tìm hiểu và truyền thông các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai; truyền thông, cung cấp thông tin về các nội dung sửa đổi của Luật tới các Đại biểu Quốc hội; tăng cường cung cấp, phổ biến và tạo sự đồng thuận của các tổ chức chính trị-xã hội, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các hiệp hội doanh nghiệp, hội luật sư, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, KOLs và cộng đồng dân cư về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai; sản xuất các ấn phẩm truyền thông (tin, bài, phim, phóng sự, infographic...), thành lập, vận hành chuyên trang, thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các nội dung sửa đổi, trọng tâm của Luật Đất đai trên báo tài nguyên và môi trường, tạp chí tài nguyên và môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ và các ấn phẩm có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan