Thứ 5, 29/09/2022 - 04:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Thông tư quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 Về lý do sửa đổi, bổ sung

Thứ nhất, chưa có quy định hướng dẫn cụ thể mã vạch của Giấy chứng nhận đối với trường hợp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

Thứ hai, còn có một số trường hợp đăng ký biến động đất đai, cần được cấp Giấy chứng nhận nhưng quy định hiện hành chưa có quy định như: trường hợp trước đây Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa nhưng nay người sử dụng đất có nhu cầu cấp riêng cho từng thửa hoặc thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn ao khi xác định lại diện tích đất ở theo quy định;

Thứ ba, chưa có hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 174 và Điều 179 của Luật Đất đai; thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận; thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung

Thông tư quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT gồm: (1) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 15 hướng dẫn cách ghi mã vạch của Giấy chứng nhận đối với trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã; (2) Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm g khoản 2 Điều 17 quy định trường hợp “thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận” và trường hợp “thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại” thuộc trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận; (3) Sửa đổi, bổ sung khoản 16 và khoản 19 Điều 18: Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 quy định định nội dung xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thu hồi một phần thửa đất và trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất; Bổ sung khoản 19 vào Điều 18 quy định nội dung xác nhận đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích…m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).”

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan