Thứ 5, 29/09/2022 - 06:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Thông tư quy định về bồi thường, bỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Về lý do sửa đổi, bổ sung

Tại Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) chỉ quy định cách xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất; chỉ quy định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận giao, khoán (của các nông, lâm trường quốc doanh; các công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh; tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp);

Quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa rõ về trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất có được áp dụng khoản hỗ trợ ổn định đời sống không; chưa rõ về đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất. Do vậy, dẫn đến vướng mắc, bất cập và còn có cách hiểu khác nhau khi áp dụng tại các địa phương.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT), như sau:

Bổ sung quy định việc xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất;

Quy định cụ thể các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất tương tự như trường hợp được hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất; trong đó có bổ sung thêm trường hợp “đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, đủ điều kiện được bồi thường về đất và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó” thì cũng được hưởng chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan