Thứ 3, 27/09/2022 - 15:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

Nội dung vấn đề đính chính

Theo Điều 1 Quyết định, đính chính lỗi kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Khoản 1 Điều 24 đã ban hành “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường”

Sửa thành "Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Các định mức kinh tế-kỹ thuật đã được ban hành trước khí Thông tư này có hiệu lực, khi áp dụng thực hiện thì nội dung định mức lao động được cập nhật, điều chỉnh theo các quy định tại Thông tư này".

Về vấn đề hiệu lực, theo Điều 2 Quyết định, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan