Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Thủ tục hành chính mới ban hành

Quyết định công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (UBND), cụ thể:

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không gồm: thủ hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Thủ tục tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh là chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Theo Quyết định nêu trên, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và môi trường được sửa đổi, bổ sung là thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh gồm: thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ngoài ra, đối với tỉnh đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, có 23 thủ tục hành chính sau được sửa đổi, bổ sung; đối với các tỉnh chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được sửa đổi, bổ sung là 14 thủ tục gồm: (1) thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; (2) xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; (3) đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; 4) Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; (5) Tách thửa hoặc hợp thửa đất; (6) Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; (7) đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; (8) Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; (9) đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở; (10) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định; (11) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thoả thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp; (12) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; (13) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; (14) đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã là thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Thủ tục hành chính thay thế

Theo Quyết định, có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện bị thay thế, cụ thể:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu thay thế cho thủ tục cũ là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa" (đồng loạt) thay thế cho thủ tục cũ là thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và nội dung công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan