Chủ nhật, 14/08/2022 - 18:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

 

Kế hoạch này làm cơ sở phân công, chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 957/QĐ-TTg; chi tiết, cụ thể hoá các nhiệm vụ, xác định được mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm và kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Quyết định số 957/QĐ-TTg; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, kịp thời tiếp nhận thông tin cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, bờ biển, giảm thiểu các tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Phần đầu tiên năm 2023 các khu dân cư ven sông, ven biển ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở. Bên cạnh đó, kế hoạch kế thừa, lồng ghép các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có nội dung phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định số 957/QĐ-TTg.

Kế hoạch cũng đã đưa ra 05 nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện, trong đó nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là tập trung rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai, biển và hải đảo, các hướng dẫn kiểm soát các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định. Theo đó, các nhiệm vụ dự án cụ thể gồm:

Thứ nhất, rà soát chính sách, pháp luật về biển

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến biển đề xuất sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, bảo vệ và khôi phục rừng ngập mặn.

Nhiệm vụ này do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 với các sản phẩm dự kiến gồm: (1) Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biển ảnh hưởng đến công tác phòng chống và giảm nhẹ xói lở bờ biển và đề xuất các nội dung xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung; (2) các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến biển tạo điều kiện huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, bảo vệ và khôi phục rừng ngập mặn.

Thứ hai, rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai đề xuất sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, bảo vệ và khôi phục rừng ngập mặn.

Nhiệm vụ này được giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 với các sản phẩm dự kiến gồm: 1) Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai ảnh hưởng đến công tác phòng chống và giảm nhẹ xói lở bờ biển và đề xuất các nội dung xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung; (2) các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến đất đai tạo điều kiện huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, bảo vệ và khôi phục rừng ngập mặn.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, dự án cụ thể như sau: điều tra, đánh giá diễn biến bùn cát, các yếu tố thuỷ, hải văn, nước ngầm và thực trạng khai thác cát, sỏi có tác động đến sạt lở bờ sông, bờ biển; hướng dẫn kiểm soát các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, giảm thiểu nguy cơ sạt lở.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan