Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về quản lý đất đai trong khu kinh tế-quốc phòng

      Vừa qua, Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về khu kinh tế-quốc phòng đã có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định về quản lý đất đai trong khu kinh tế-quốc phòng.

 

      Nghị định số 22/2021/NĐ-CP quy định về xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng; tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn kinh tế-quốc phòng; cơ chế đầu tư, tài chính và chính sách đối với các đối tượng tham gia xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng và quản lý Khu kinh tế-quốc phòng.

      Về vấn đề quản lý đất đai trong Khu kinh tế-quốc phòng, Điều 28 Nghị định số 22/2021/NĐ-CP quy định như sau:

      Thứ nhất, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kinh tế-quốc phòng quản lý đất đai trong khu kinh tế-quốc phòng theo quy định của pháp luật về đất đai.

      Thứ hai, khi tiến hành lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế-quốc phòng, quân khu, quân chủng, binh đoàn có văn bản thống nhất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc giao đất quốc phòng, cho thuê đất để thực hiện mục tiêu xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng.

      Thứ ba, đất trong Khu kinh tế-quốc phòng được sử dụng như sau:

      Đối với đất được giao cho Đoàn kinh tế - quốc phòng để phát triển kinh tế - xã hội: Đoàn kinh tế - quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tiếp nhận, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng theo quy định của pháp luật về đất đai;

      Đối với đất tổ chức sản xuất kinh doanh: Đoàn kinh tế - quốc phòng lập dự án sản xuất, kinh doanh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê đất triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

      Đối với đất sử dụng vào mục đích quốc phòng: Căn cứ vào quyết định thành lập Đoàn kinh tế - quốc phòng, vị trí đóng quân, kế hoạch và dự án đầu tư được phê duyệt, Đoàn kinh tế - quốc phòng làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan