Thứ 7, 25/06/2022 - 21:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới của Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. So với Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT, Thông tư này có nhiều điểm mới, khắc phục được những bất cập, tồn tại hiện nay. 

Điều 4 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020. Theo đó, quy định Vụ trưởng Vụ Pháp chế có chức năng chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là một điểm mới về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đơn vị chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ lựa chọn người đủ tiêu chuẩn được bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với việc miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên gửi Vụ Pháp chế, theo đó, Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm trình Bộ trưởng xem xét, quyết định việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy, với những quy định mới tại Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT, Vụ trưởng Vụ Pháp chế có chức năng chủ trì việc tham mưu bổ nhiệm và miễn nhiệm; cấp thẻ cũng như thu hồi thẻ giám định viên tư pháp lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngoài việc quy định lập danh sách giám định viên tư pháp gửi Bộ Tư pháp lập danh sách chung thì Thông tư cũng quy định Vụ Pháp chế gửi danh sách giám định viên về Văn phòng Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để công bố, công khai.

Một đặc điểm mới quan trọng trong Thông tư 15/2021/TT-BTNMT là người trưng cầu giám định quyết định lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc (gọi tắt là cá nhân, tổ chức giám định) trong danh sách đã được đăng tải theo quy định theo Thông tư để thực hiện giám định; trường hợp không lựa chọn được, người trưng cầu giám định đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giới thiệu cá nhân, tổ chức ngoài danh sách đã được đăng tải để thực hiện giám định.

Về thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có sự thay đổi do đa phần là các vụ việc phức tạp, cần phải xác định mẫu vật hoặc phải sử dụng kết quả, số liệu của cơ quan chuyên môn khác mới kết luận được hoặc cơ quan công an không gửi kèm đầy đủ, kịp thời hồ sơ, cụ thể thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tối đa là 03 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; trường hợp vụ việc có nội dung giám định liên quan đến hai lĩnh vực trở lên hoặc vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng. 

Thông tư ban hành thay thế Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giám định tư pháp và mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan