Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kéo dài thời hạn các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đã hết thời hạn quy hoạch

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Thời gian vừa qua, nhiều quy hoạch ngành, quốc gia và địa phương đã hết hạn trong khi việc lập, phê duyệt quy hoạch mới thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành chưa được xây dựng, phê duyệt, gây khó khăn cho quá trình quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương. Chính phủ đã có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên tại mục 5 Phần III Nghị quyết số 119/NQ-CP,

Các quy hoạch được kéo dài thời hạn

Theo đó, Chính phủ đã đồng ý tiến hành điều chỉnh kéo dài thời hạn các quy hoạch đã hết thời hạn quy hoạch đối các quy hoạch trong danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Luật Quy hoạch năm 2018, điểm c khoản 1 Điều 59 quy định các quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực được thực hiện như sau: các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP về việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, gồm 257 quy hoạch, gồm 114 quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, 78 quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của các bộ, 63 quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của địa phương.

Trong đó, một số quy hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản gồm: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bôxit giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025; quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng cromit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025; quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025; quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025; Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculite giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Như vậy, các quy hoạch trong lĩnh vực khoáng sản thuộc danh mục này là các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ.

Ngày 15 tháng 9 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về việc bổ sung các quy hoạch tại phụ lục danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019, theo đó, đã bổ sung 63 quy hoạch, chủ yếu là quy hoạch thuỷ lợi, bảo vệ và phát triển rừng, đê điều của các tỉnh.

Về triển khai thực hiện

Để triển khai thực hiện việc kéo dài thời hạn các quy hoạch đã hết thời hạn quy hoạch nêu trên, Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương tổ chức lập các quy hoạch cần điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định việc điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan