Thứ 6, 30/09/2022 - 16:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025

      Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025.

      Nghị quyết xác định các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm năm 2021-2025, trong đó, đối với tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu:

      Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ, đập. Xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc.

      Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông với sự tham gia giám sát của cộng đồng. Triển khai các giải pháp tổng thể để phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn do nước biển dâng, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển miền Trung; lũ ống, lũ quét, sạt lở núi ở khu vực trung du, miền núi. Thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm về tài nguyên, môi trường. Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

      Nghị quyết cũng xác định việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm năm 2021-2025, cụ thể:

      Thứ nhất, lĩnh vực tài nguyên nước

      Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), trình Quốc hội năm 2023. Bên cạnh đó, xây dựng Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2024; Chiến lược quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửi Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Đề án bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

      Thứ hai, lĩnh vực địa chất và khoáng sản

      Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tổng kết thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011; xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị và xây dựng Chiến lược khoáng sản đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021-2022; xây dựng quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

      Sơ kết, tổng kết thi hành và đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, trình Quốc hội năm 2023.

      Thứ ba, lĩnh vực biển và hải đảo

      Tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trình Quốc hội năm 2023. Bên cạnh đó, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, thời gian trình năm 2022.

      Thứ tư, lĩnh vực môi trường

      Trong giai đoạn 2021- 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tòn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

      Thứ năm, lĩnh vực biến đổi khí hậu

      Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Đề án phát triển thị trường các bon tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Chương trình hỗ trợ thực hiện đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

      Thứ sáu, đối với lĩnh vực đất đai, Bộ được giao chủ trì xây dựng Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan