Thứ 6, 30/09/2022 - 15:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022

      Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 6993/BTNMT-VP gửi Văn phòng Chính phủ đăng ký đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

 

      Theo Công văn nêu trên, trong năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

      Các văn bản trình Chính phủ

      Lĩnh vực đất đai, Bộ sẽ trình Chính phủ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào tháng 01 năm 2022. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 theo Nghị quyết số 17/2021/QH15, theo đó, dự án này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 Quốc hội khoá XV.

      Lĩnh vực địa chất và khoáng sản, trong năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) vào tháng 11 năm 2022. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025, theo đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì sơ kết, tổng kết thi hành và đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản trình Quốc hội năm 2023, do đó, để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XV, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ phải xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

      Lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ký trình Chính phủ dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tháng 12 năm 2022. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025, theo đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì sơ kết, tổng kết thi hành và đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản trình Quốc hội năm 2023. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và đã trình Chính phủ tháng 11 năm 2021.

      Bên cạnh đó, Bộ cũng đăng ký xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, trình Chính phủ tháng 10 năm 2022.

      Lĩnh vực biển và hải đảo, năm 2022, Bộ đăng ký trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hơp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, trình Chính phủ tháng 12.

      Việc xây dựng Nghị quyết này nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

      Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ

      Lĩnh vực môi trường, năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ký xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy định về quy định chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh, trình tháng 12 năm 2022.

      Lĩnh vực biến đổi khí hậu, Bộ đăng ký xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 6 năm 2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan