Thứ 7, 25/06/2022 - 21:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT

Để tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020 bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì việc ban hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là rất cần thiết. Mặt khác, hiện nay Thông tư về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn có một số nội dung cần được quy định cụ thể để thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhưng thực tế không có bất cứ cá nhân nào lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; Luật Giám định tư pháp không cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Điều này dẫn đến khan hiếm các giám định viên tư pháp hoạt động độc lập mà chủ yếu thông qua việc cử các công chức làm giám định tư pháp theo vụ việc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, áp lực về thời gian, các yêu cầu về tố tụng, pháp lý khi ban hành các kết luận giám định khiến tâm lý e ngại của những người được cử làm giám định tư pháp theo vụ việc không muốn tham gia.

Theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và pháp luật về giám định tư pháp thì không giới hạn phạm vi trưng cầu giám định của các cơ quan trưng cầu, do vậy số lượng các vụ việc giám định tư pháp theo yêu cầu ở các cơ quan trưng cầu ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện đều gửi về Bộ, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, ảnh hưởng lớn. Một số tỉnh chưa thực hiện đúng quy định về việc công bố danh sách người giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dẫn đến không có đội ngũ giám định để cơ quan tố tụng ở địa phương có thể trưng cầu; nhiều vụ việc các cơ quan tố tụng ở cấp tỉnh, huyện gửi về Bộ đề nghị trưng cầu vì cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện không đủ điều kiện, năng lực, không có danh sách người giám định tư pháp, do vậy đặt ra trách nhiệm pháp lý, áp lực đối với các giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ càng nhiều, nhất là việc phải tham dự các phiên tố tụng của Tòa án để nêu ý kiến giám định cũng mất rất nhiều thời gian, trong khi có nhiều phiên tham gia bị hoãn, kinh phí thanh toán không có hoặc không kịp thời, lấy từ nguồn chi quản lý hành chính rất hạn chế.

Pháp luật có quy định về việc công bố danh sách giám định tư pháp theo vụ việc là căn cứ để các cơ quan trưng cầu giám định thực hiện việc lựa chọn trực tiếp người, tổ chức giám định tư pháp thực hiện vụ việc tuy nhiên hầu như các cơ quan trưng cầu giám định không trưng cầu trực tiếp mà trưng cầu thông qua việc đề nghị Bộ cử người giám định.

Việc cử người giám định tư pháp theo vụ việc của một số đơn vị và việc ban hành kết luận giám định còn chậm so với yêu cầu; một số trường hợp đưa ra lý do để từ chối giám định chưa thuyết phục.

Về thời gian giám định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đa phần là các vụ việc phức tạp, cần phải xác định mẫu vật hoặc phải sử dụng kết quả, số liệu của cơ quan chuyên môn khác mới kết luận được hoặc cơ quan công an không gửi kèm đầy đủ, kịp thời hồ sơ, do vậy không bảo đảm được thời gian trưng cầu giám định theo yêu cầu.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc giao cho Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, trong khi đầu mối triển khai là Vụ Pháp chế, do vậy cần thống nhất một đầu mối giúp Bộ triển khai công tác này.

Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT mới chỉ quy định về nguyên tắc trong chi phí giám định, bồi dưỡng, do vậy khó khăn trong quá trình các giám định tư pháp triển khai thực hiện thanh quyết toán các nội dung chi giám định, chi lấy mẫu, khảo sát, chi phí hành chính khác, chưa bảo đảm hết các quyền lợi cho các giám định viên tư pháp theo vụ việc.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã có nhiều nội dung sửa đổi mới về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp; thẩm quyền trình tự thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công bố danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; trình tự, thủ tục; thời hạn giám định; từ chối giám định; kinh phí trong hoạt động giám định; cơ quan đầu mối trong hoạt động giám định tư pháp…

Do vậy phải sửa đổi Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các mẫu, thành phần hồ sơ, tài liệu về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để cụ thể hơn, phù hợp với Luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị của Bộ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị và đẩy nhanh quá trình cử cán bộ tham gia, thực hiện, ban hành kết luận giám định cho kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan