Thứ 2, 26/09/2022 - 00:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2085/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Theo quy định tại Quyết thì các đơn vị thuộc Bộ theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức thuộc đơn vị nhằm ngăn ngừa tham nhũng. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong đơn vị.

      Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

      Theo Quyết định, việc chuyển đổi vị trí công tác có thể thực hiện theo các phương thức sau: Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác hoặc giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý trong đơn vị; giữa các đơn vị thuộc Bộ. Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị đó thì báo cáo người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung. Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

      Các trường hợp chưa và không thực hiện việc chuyển đổi

      Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong các trường hợp sau: người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi họp tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

      Vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các đơn vị trục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Vị trí quản lý ngân sách, tài chính, tài sản, kế hoạch, đầu tư gồm các vị trí: phân bổ ngân sách; kế toán; mua sắm công; thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thẩm định dự án; đấu thầu, quản lý đấu thầu; quản lý ODA.

      Vị trí công tác về tổ chức cán bộ gồm các vị trí: thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, hội nghề nghiệp; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phân bổ chỉ tiêu đào tạo; quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

      Vị trí công tác về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo gồm các vị trí: hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài; phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học; tuyển sinh, đào tạo; thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

      Vị trí công tác về xây dựng gồm các vị trí: quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

      Vị trí công tác về thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng gồm các vị trí: làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; xử lý vi phạm về môi trường.

      Vị trí công tác về thẩm định hồ sơ, cấp phép và giải quyết công việc trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ gồm các vị trí: cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; cấp giấy phép xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại; cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; thẩm định và xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan