Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bãi bỏ một số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

      Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

      Theo đó, Quyết định đã bãi bỏ toàn bộ một số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể:

      Thứ nhất, Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại. Quyết định này được xây dựng dựa trên các văn bản gồm Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992, đã hết hiệu lực ngày 07 tháng 01 năm 2002 và Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993, đã hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

      Thứ hai, Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

      Quyết định này được xây dựng trên cơ sở một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực gồm: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992, đã hết hiệu lực ngày 07 tháng 01 năm 2002; Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996, đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2011; Luật Ngân sách nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ngày 20 tháng 5 năm 1998, đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản, đã hết hiệu lực ngày 30 tháng 12 năm 2000.

      Thứ ba, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

      Quyết định này được xây dựng trên cơ sở một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực gồm: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2016; Luật Đất đai ngày 26 tháng tháng 11 năm 2003, đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, đã hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

      Thứ tư, Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

      Quyết định này được xây dựng trên cơ sở một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực gồm: Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005, đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2011; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, đã hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

      Thứ năm, Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

      Quyết định này được xây dựng trên cơ sở một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực gồm: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2016; Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005, đã hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

      Các Quyết định nêu trên sẽ hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan