Thứ 6, 30/09/2022 - 15:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm quyền giao khu vực biển

      Vừa qua, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2014 về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 

      So với Nghị định số 54/2014/NĐ-CP, ngoài thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP bổ sung thẩm quyền giao khu vực biển của Uỷ ban nhân dân cấp huyện có biển, cụ thể Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định:

Về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Theo Nghị định, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, trừ các trường hợp giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm ở biển, nuôi trồng thuỷ sản. 

Về thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao khu vực biển trong các trường hợp sau đây (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ):

      (1) Khu vực biển giao cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính;

      (2) Khu vực biển liên vùng; khu vực biển có phạm vi nằm ngoài vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

      (3) Khu vực biển do nhà nước đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị giao để thực hiện các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

      Về thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Theo Nghị định, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có biển quyết định giao khu vực biển nằm trong phạm vi vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

      Về thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Uỷ ban nhân dân cấp huyện có biển quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thuỷ sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định tại khoản này không quá 01 ha.


Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 21 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan