Thứ 6, 30/09/2022 - 17:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển

      Vừa qua, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2014 về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 

     Về hồ sơ đề nghị giao khu vực biển, Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định các loại hồ sơ giao khu vực biển gồm: hồ sơ đề nghị giao khu vực biển; Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thuỷ sản; Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Về hồ sơ đề nghị giao khu vực biển, bao gồm: (1) Đơn đề nghị giao khu vực biển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; (2) Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; (3) Bản sao một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, văn bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có quy định); (4) Sơ đồ khu vực biển đề nghị giao, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này.

      Về hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thuỷ sản, bao gồm: (1) Đơn đề nghị giao khu vực biển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; (2) bản sao một trong các giấy tờ sau: sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân; (3) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân Việt Nam chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản hoặc giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc cá nhân Việt Nam thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thuỷ sản.

      Về hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: Đơn đề nghị giao khu vực biển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này; Bản sao văn bản cho phép, giao nhiệm vụ hoặc quyết định phê duyệt thuyết minh, đề cương thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và nhiệm vụ khoa học, công nghệ biển khác có sử dụng diện tích khu vực biển cố định; Sơ đồ khu vực biển đề nghị giao, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.


Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan