Thứ 3, 27/09/2022 - 15:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai

Nội dung được quy định tại Mục 3 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT về THÔNG TƯ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm

Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phạm vi hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Phạm vi hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm:

Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện.

Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh.

Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Điều kiện của tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Có chức năng tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Có các cá nhân đủ điều kiện hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Điều 23 của Thông tư này như sau: a) Có ít nhất 10 cá nhân đối với tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện; b) Có ít nhất 15 cá nhân đối với tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Điều kiện của cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cá nhân được hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức có chức năng tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự; Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành công nghệ thông tin, quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ và có kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tối thiểu 03 năm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan