Chủ nhật, 24/01/2021 - 07:02

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. 

Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Ngày 6/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai.

Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong bảo tồn loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong bảo tồn loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ bao gồm Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; Chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện cá thể loài thuộc Danh mục ...