Thứ 6, 30/09/2022 - 09:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử phạt vi phạm hành chính các hành vi xả nước thải

Xử phạt vi phạm hành chính các hành vi xả nước thải được quy định trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản gây khó khăn cho đơn vị quản lý nhà nước về việc xác định hành vi vi phạm hành chính. Đề nghị xem xét thống nhất nội dung nêu trên giữa 2 Nghị định để tránh chồng chéo.

Từ khi Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 33) được ban hành, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả; ý thức trách nhiệm trong quản lý tài nguyên nước và khoáng sản được nâng cao... Tuy nhiên, sau hơn 02 năm thực hiện, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước từ trung ương đến địa phương, tiếp nhận phản ánh của cử tri, các Đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy, một số quy định tại Nghị định số 33 hiện không còn phù hợp với tình hình thực tiễn công tác quản lý và hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước hiện nay, như: không quy định hành vi vi phạm quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt...; đồng thời có một số hành vi mới phát sinh trong thực tế quản lý, hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước nhưng chưa đề cập trong Nghị định số 33 cần được bổ sung, quy định mới. 

Nhằm giải quyết những nội dung còn tồn tại, chưa phù hợp với thực tiễn quản lý, Bộ tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sảnvà có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2020, thay thế Nghị định số 33.

Hiện nay, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành tài nguyên và môi trường được phân công quản lý đối về lưu lượng xả nước thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và chất lượng nước thải. Vì vậy, để tránh chồng chéo về việc xác định hành vi vi phạm hành chính giữa lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực bảo vệ môi trường, tại Nghị định số 36 đã có quy định hành vi vi phạm quy định về quan trắc, giám sát trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước và hành vi xả nước thải vào nguồn nước có hàm lượng chất ô nhiễm vượt quá giới hạn quy định trong giấy phép thì áp dụng xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (cụ thể tại khoản 7 Điều 8 và khoản 5 Điều 21 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP).


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan