Thứ 2, 26/09/2022 - 01:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri về triển khai thực hiện các dự án khu vực biển, ven bờ biển

Cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị Trung ương có văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 36- NQ/TW; ban hành cơ chế, chính sách để tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện các dự án khu vực biển, ven bờ biển,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới (Cử tri tỉnh Cà Mau).

Tỉnh Cà Mau có chiều dài bờ biển 254 km, chiếm 7,8% chiều dài bờ biển cả nước (phía Đông tiếp giáp với biển Đông, có chiều dài 107 km; phía Tây tiếp giáp với Vịnh Thái Lan, có chiều dài 147 km), với 03 cụm đảo: Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc có vị trí chiến lược rất quan trọng. Vùng biển Cà Mau có diện tích thăm dò, khai thác khoảng 80.000 km2 , nằm trong vòng cung đường biển của nhiều trung tâm phát triển ở khu vực Đông Nam Á tài nguyên thiên nhiên biển và vùng ven bờ của tỉnh rất phong phú, đa dạng, thuận lợi và có vị trí, vai trò hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế biển, thúc đẩy các hoạt động kinh tế khu vực nội địa, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh như: nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản; nhất là, năng lượng tái tạo, cảng biển, kế hợp phát triển du lịch sinh thái biển đảo,… Thời gian qua, tỉnh Cà Mau kêu gọi, vận động, thu hút và được một số nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, có hơn 20 nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước, đăng ký đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời đã và đang được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô 3.852 MW và tổng nguồn vốn đầu tư 179.347 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn về quy định của pháp luật (Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp,…), vì đa số vị trí các dự án ở khu vực biển, vướng đến yếu tố quốc phòng - an ninh (dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1, dự án Cảng biển Hòn Khoai); dự án ven bờ biển, vướng đến đất rừng,... Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang triển khai thực hiện tích cực Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, tỉnh Cà Mau kiến nghị Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 36- NQ/TW; ban hành cơ chế, chính sách để tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện các dự án khu vực biển, ven bờ biển,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới (Cử tri tỉnh Cà Mau).

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ động, tích cực xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Dự thảo Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 29/5/2019; dự thảo Nghị quyết đã được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua tại Công văn số 6535/BTNMT-TCBHĐVN ngày 09/12/2019.

Một trong những nội dung, giải pháp quan trọng trong dự thảo Nghị quyết là “Định kỳ rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về biển, hải đảo theo hướng ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, phát huy văn minh sinh thái biển, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế, hiệu quả đầu tư công của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, ven biển và hải đảo; khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong phát triển bền vững kinh tế biển; phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết cũng quy định giao các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể và đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển và hải đảo, góp phần thực hiện đầy đủ và toàn diện các yêu cầu, nội dung được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan