Thứ 3, 27/09/2022 - 14:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị tỉnh An Giang về cơ chế tao quỹ đất và bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP

Tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, chính sách, trình tự và trách nhiệm thực hiện tạo quỹ đất, tập trung đất đai nhằm thu hút doanh nghiệp  đầu tư, tổ chức sản xuất nông nghiệp tập  trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị; kiến nghị xem xét, điều chỉnh quy định dự án sử dụng từ 10 ha đất lúa trở lên phải trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn ODA (của WB) trong thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Về kiến nghị của tỉnh đề nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, chính sách, trình tự và trách nhiệm thực hiện tạo quỹ đất, tập trung đất đai nhằm thu hút doanh nghiệp  đầu tư, tổ chức sản xuất nông nghiệp tập  trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp (Tờ trình số 101/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Dự thảo Nghị định này đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy việc tập trung đất nông nghiệp thông qua hình thức thuê đất, liên doanh, liên kết với người sử dụng đất để nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhưng vẫn đảm bảo được các quyền và lợi ích của nông dân. Hiện nay, Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định này.

Về kiến nghị của tỉnh đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định dự án sử dụng từ 10 ha đất lúa trở lên phải trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vì hiện nay các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng trên 10 ha đất lúa nhưng thủ tục kéo dài, nhà đầu tư mất cơ hội; xem xét, quy định cụ thể dự án thuộc lĩnh vực nào phải xin phép, dự án nào trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và địa phương đảm bảo chỉ tiêu đất lúa do Chính phủ phân khai thì không phải xin phép.

Luật Đất đai quy định rất chặt chẽ về căn cứ và điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa sang mục đích khác nhằm thắt chặt hơn, toàn diện hơn trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực để hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử dụng mục đích khác nhằm đảm bảo bền vững an ninh lượng thực theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Chính phủ. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai.

Do vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề xuất sửa đổi nội dung Điều 58 Luật Đất đai “Kiến nghị xem xét, điều chỉnh quy định dự án sử dụng từ 10 ha đất lúa trở lên phải trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ” là không có cơ sở thực hiện.

Về kiến nghị của tỉnh đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn ODA (của WB) trong thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP để kiện toàn hệ thống hạ tầng giao thông gắn với logistic tỉnh An Giang và tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trong liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kiến nghị nêu trên của tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan cân đối kinh phí hỗ trợ các địa  phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan