Thứ 7, 25/06/2022 - 17:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xem xét sửa đổi Luật Đất đai và các luật khác có liên quan đến quy hoạch

Cử tri kiến nghị tiếp tục xem xét sửa đổi Luật Đất đai và các luật khác có liên quan đến quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị đưa vào quy hoạch. Hiện nay, có nhiều quy hoạch treo ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Cử tri kiến nghị tiếp tục xem xét sửa đổi Luật Đất đai và các luật khác có liên quan đến quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị đưa vào quy hoạch. Hiện nay, có nhiều quy hoạch treo ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân

Về nội dung kiến nghị này, đã được quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch), theo đó đã quy định cụ thể về diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất

Để giải quyết vấn đề cử tri phản ánh, ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

Cử tri cho rằng tình trạng xả thải đầu nguồn các sông vẫn tiếp diễn trong thời gian qua. Cử tri đề nghị phải tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý mạnh đối với cơ sở kinh doanh có các hành vi xả thải trái phép. Cần kiểm tra định kỳ các cơ quan cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để xảy ra sự cố như Nhà máy nước sông Đà

Về nội dung kiến nghị này, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm số lượng các cơ sở thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe và tạo dư luận buộc các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm, đầu tư cho môi trường. Đặc biệt tăng cường sự phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, ban ngành nhằm phát hiện các hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường. Điển hình, vào năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện và xử lý nghiêm Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc có địa chỉ tại xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã có hành vi xả nước thải không qua xử lý ra suối Sia, và còn nhiều đối tượng khác có hành vi tương tự đã bị phát hiện và bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật

 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tăng cường kiểm tra, thanh tra các Nhà máy cung cấp nước sạch nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân. Cụ thể, trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Xây dựng tham gia Đoàn kiểm tra làm việc tại 15 tỉnh, thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cần Thơ và Cà Mau để kiểm tra tình hình hoạt động của 15 nhà máy nước sạch.

Cử tri kiến nghị cần ban hành quy định hạn chế tối đa việc đốt rác, đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa và nấu ăn bằng than đá, than tổ ong vì đây là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến của cử tri về việc đốt rác, đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa và nấu ăn bằng than đá, than tổ ong để hạn chế tác động đến chất lượng môi trường không khí. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị các địa phương vận động, hỗ trợ các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ hạn chế, không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, có lộ trình thực hiện để kiên quyết cấm sử dụng toàn bộ than tổ ong làm nguyên liệu đốt từ năm 2021; có biện pháp hỗ trợ các hộ dân sử dụng rơm rạ sau thu hoạch vào mục đích hiệu quả thay cho việc đốt không đúng quy định; đồng thời cũng đề nghị cơ quan chức năng của địa phương, cảnh sát môi trường điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp đốt chất thải vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri tiếp tục đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xử lý, tái chế rác; đầu tư trang bị xe chuyên dụng quét dọn đường

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Để khắc phục những tồn tại, bất cập, đưa công tác quản lý chất thải rắn đi vào nề nếp, có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành rà soát các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước; tổ chức các hội thảo về chất thải rắn để trao đổi, thảo luận về hiện trạng quản lý nhà nước, mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay tại Việt Nam. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH tại Việt Nam và Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn. Việc xây dựng và ban hành các Đề án, chỉ thị nêu trên sẽ đưa ra các giải pháp tổng thể, toàn diện để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, bao gồm việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xử lý, tái chế rác và tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác quản lý chất thải rắn.

Cử tri đề nghị tập trung hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường, đảm bảo tính chính xác, là cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường, xây dựng mô hình dự báo ô nhiễm môi trường không khí và nước và cảnh báo sớm ô nhiễm để người dân chủ động có kế hoạch tự bảo vệ bản thân 

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Ngày 14/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Quy hoạch (ban hành ngày 24/11/2017) và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan tới quy hoạch (ban hành ngày 20/11/2018).

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai tốt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch nói trên sẽ giải quyết được các vấn đề kiến nghị của cử tri.

Cử tri kiến nghị rà soát kỹ lưỡng lại việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã công bố để giảm thiểu tình trạng các dự án treo, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị ảnh hưởng. Thực hiện việc công bố công khai và cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch treo để người dân biết và giám sát

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như nội dung, trách nhiệm, hình thức, địa điểm, thời gian công bố; quy định về diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung mà cử tri thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan