Thứ 7, 25/06/2022 - 17:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý nghiêm, kiên quyết hơn đối với những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, bao che cho các đối tượng vi phạm về quản lý TN&MT

Cử tri phản ánh: hiện nay thực trạng công tác quản lý tài nguyên môi trường ở một số địa phương cho thấy nạn chặt phá rừng, khai thác gỗ, khai thác khoáng sản bừa bãi ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển bền vững của đất nước. Đề nghị chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm, kiên quyết hơn đối với những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, bao che cho các đối tượng vi phạm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nội dung trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng như sau:

Cử tri phản ánh: hiện nay thực trạng công tác quản lý tài nguyên môi trường ở một số địa phương cho thấy nạn chặt phá rừng, khai thác gỗ, khai thác khoáng sản bừa bãi ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển bền vững của đất nước. Đề nghị chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm, kiên quyết hơn đối với những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, bao che cho các đối tượng vi phạm

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, đồng thời ngăn chặn kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép, ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản; nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản, thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ, nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo từng loại khoáng sản; thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân để xử lý đối với các hành vi gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với các địa phương trong việc nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép 

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg nêu trên và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, Quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản (nhất là cát, sỏi lòng sông) ở vùng giáp ranh địa giới hành chính; quy định rõ trách nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông trên địa bàn quản lý mà không xử lý kịp thời hoặc diễn ra kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần; xây dựng quy chế phối hợp quản lý cát, sỏi ở khu vực giáp ranh giữa hai hay nhiều tỉnh, thành phố. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông, lập bến bãi mua bán cát, sỏi trái phép; vận chuyển, sử dụng cát sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý nếu để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép hoặc dung túng bao che cho đối tượng khai thác trái phép; lập bến bãi mua bán cát, sỏi trái phép. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, thông báo niêm yết công khai thông tin về diện tích, công suất, số lượng tàu hoạt động... để các lực lượng chức năng và nhân dân giám sát. Với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực triển khai thực hiện của các Bộ ngành, địa phương như đã nêu trên, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản đã được nâng cao, số lượng các vụ khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát, sỏi lòng sông đã giảm cả về số lượng và quy mô. 

Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là cát, cuội sỏi trái phép, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra, ngoài việc thất thoát khoáng sản còn ảnh hưởng xấu đến môi trường, môi sinh như phản ánh của nhân dân và cử tri.

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: 

Các địa phương, các Bộ liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản; tiếp tục ban hành quy chế phối hợp trong quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản; cương quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; 

Các Bộ, ngành và địa phương triển khai Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2020); Nghị định số 36/2020/NĐCP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020) (thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ).

Cử tri phản ánh, các vấn đề về môi trường như: ô nhiễm không khí, khói bụi, rác thải, nước thải; đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Các vấn đề này, tuy đã được Chính phủ quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị chưa quan tâm, thiếu sự đầu tư cho việc xử lý chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường. Đề nghị có giải pháp cụ thể, chế tài cứng rắn, kiên quyết hơn nữa để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Đồng 3 thời, có cơ chế và khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường 

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Đối với kiến nghị xử lý chất thải độc hại: Hiện nay, hầu hết các chủ nguồn thải có phát sinh lượng chất thải nguy hại (CTNH) lớn hàng năm đều đã đăng ký và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Lượng CTNH phát sinh từ các chủ nguồn thải này đều đã được thu gom và đưa đến các cơ sở đã cấp phép để xử lý. Một phần lượng CTNH phát sinh từ các nguồn thải khác được xử lý bởi chính các chủ nguồn thải (bằng các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở), hoặc được xuất khẩu ra nước ngoài để xử lý, tái chế. Một số CTNH đặc thù (ví dụ như chất thải có chứa PCB) do chưa có công nghệ xử lý phù hợp thì hiện đang được lưu giữ tại nơi phát sinh. Hiện nay, chỉ có Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam) được cấp phép xử lý chất thải có chứa PCB. Ngoài ra, đối với lượng CTNH phát sinh tại các chủ nguồn thải nhỏ hoặc tại các vùng sâu, vùng xa chỉ một phần được thu gom, xử lý; số còn lại được lưu giữ tại chỗ, một phần được các cơ sở xử lý, tái chế không phép (chủ yếu tại các làng nghề) thu gom, tái chế chưa đảm bảo yêu cầu về môi trường hoặc thậm chí bị đổ lẫn vào chất thải sinh hoạt và chôn lấp chung tại bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt.

Thực tế, trong thời gian qua các đơn vị xử lý CTNH đã được ưu tiên theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (trước đây), Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất đưa các sản phẩm tái chế từ hoạt động xử lý CTNH vào danh mục sản phẩm được ưu đãi về thuế xuất khẩu nhằm khuyến khích hơn nữa hoạt động đầu tư, nâng cấp các cơ sở xử lý CTNH nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý CTNH ngày càng tăng tại Việt Nam. Ngoài ra, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó có nội dung quản lý CTNH nhằm ngày càng hoàn thiện khung pháp lý cơ bản về công tác quản lý CTNH để từng bước giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường. 

Đối với kiến nghị có cơ chế và khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH tại Việt Nam và Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn với nhiều giải pháp tổng thể, trong đó có chính sách, cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri thành phố Hải Phòng quan tâm. 

Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để thông tin tới cử tri được biết. Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan