Thứ 6, 30/09/2022 - 10:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 01 ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị xem xét, quy định về việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để việc sử dụng tài nguyên đất được hiệu quả.

Cử tri phản ánh, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về việc chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trường hợp không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điểm a Khoản 1 Điều 20) nhưng chưa có quy định về thời hạn của báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ tiến hành san lấp mặt bằng, không tiếp tục thi công trong thời gian dài (quá 24 tháng), dẫn đến lãng phí tài nguyên đất. Đề nghị xem xét, quy định về việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp nêu trên để việc sử dụng tài nguyên đất được hiệu quả.

Vấn đề cử tri nêu, Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2014 là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án chỉ tiến hành san lấp mặt bằng, không tiếp tục thi công trong thời gian dài (quá 24 tháng), dẫn đến lãng phí tài nguyên đất, không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng thì thuộc đối tượng lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan