Thứ 2, 15/08/2022 - 14:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 03 ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

Một là, để đảm bảo công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương, cử tri huyện Đông Sơn đề nghị quy định lại khoản 3, Điều 19, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 3a, Điều 18c Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ như sau:“Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ gia đình, cá nhân phải thu hồi đất tính theo mét vuông đất thu hồi, theo từng quyết định thu hồi đất và giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương để quy định mức hỗ trợ phù hợp”.

Chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng với phương châm phải bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi. Trên cơ sở đó, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất; việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; quy định cụ thể việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi nhằm đảm bảo cuộc sống và sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ cũng đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể hoá cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong điều kiện cụ thể tại địa phương đã giúp cho cơ chế, chính sách ngày càng phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào nề nếp, làm giảm đáng kể các khiếu nại liên quan đến đất đai. Sau hơn 5 năm triển khai thi hành, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn đã đi vào cuộc sống góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt hơn quyền lợi  và sinh kế của người có đất thu hồi, đặc biệt là đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Hai là, khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Đề nghị bỏ quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 vì: Các tổ chức, cá nhân có khả năng tích tụ ruộng đất để đầu tư dự án trồng lúa theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn” để áp dụng tiến bộ khoa học nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp lại không thể thực hiện được do không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Trong khi các hộ gia đình, cá nhân được phép nhận chuyển nhượng đất trồng lúa thì không có năng lực về vốn và khả năng áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết, đánh giá và có báo cáo đề xuất với Trung ương trong quá trình sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI. Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về chủ trương nghiên cứu mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đối với đất trồng lúa, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất như ý kiến cử tri đã nêu.

Để thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp (Tờ trình số 101/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Hiện nay, Chính phủ đang xem xét việc ban hành Nghị định. Dự thảo Nghị định này đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy việc tập trung đất nông nghiệp thông qua hình thức thuê đất, liên doanh, liên kết với người sử dụng đất để nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhưng vẫn đảm bảo được các quyền và lợi ích của người nông dân.

Ba là, theo quy định của Luật Đất đai, việc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề nghị riêng đối với các dự án đầu tư kinh doanh chỉ cần phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, bỏ quy định phù hợp với kế hoạch sử dụng đất vì việc thực hiện dự án đầu tư còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố đầu tư của chủ đầu tư nên khó xác định chính xác được thời điểm thực hiện dự án để đăng ký nhu cầu sử dụng đất khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 và khoản 2 Điều 63 Luật Đất đai thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là cụ thể hóa chỉ tiêu sử dụng đất đã được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong một giai đoạn cụ thể; trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nhằm hạn chế giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất tràn lan, gây lãng phí đất đai, gây ra nhiều khiếu kiện phức tạp. Đối với các dự án kinh doanh có vốn đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài phát sinh ngoài kế hoạch, Chính phủ đã ban hành các quy định để giải quyết tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.

Tuy nhiên, hhiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được giao tổng kết, đánh giá quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ xem xét báo cáo trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan