Thứ 6, 30/09/2022 - 15:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 02 ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị tham mưu trình Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai; tham mưu cho Chính phủ xem xét, bổ sung các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và bổ sung các đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có nguy cơ tác động cao đến môi trường tại Phụ lục II Mục I, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

Một là, đề nghị tham mưu trình Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai, vì một số Điều, khoản của luật này chưa thống nhất với các luật khác như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, thậm chí có điều, khoản còn mâu thuẫn với nhau, nên các cơ quan chức năng không quyết định được, gây khó khăn cho người dân, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp (Ví dụ: Luật Đầu tư quy định chấm dứt Dự án sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện. Luật Đất đai cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng và nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án. Nhiều dự án đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động do vi phạm thời hạn triển khai dự án theo Luật Đầu tư nhưng không thể thu hồi đất vì vướng quy định của Luật Đất đai cho phép nhà đầu tư gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng. Nhiều dự án không thể đưa ra quyết định chấm dứt dự án theo Luật Đầu tư vì như vậy sẽ không phù hợp với quy định của Luật Đất đai)

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư mới thay thế Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), trong đó tại khoản 4 và khoản 5 Điều 48 đã quy định nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Luật Đầu tư đã sửa đổi quy định về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để đảm bảo thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai, Luật Đầu tư. Như vậy, vấn đề mà cử tri nêu đã được giải quyết theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Hai là, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ xem xét, bổ sung các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và bổ sung các đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có nguy cơ tác động cao đến môi trường tại Phụ lục II Mục I, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Vì một số dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ, ít tác động đến môi trường như: các dự án về nạo vét kênh mương thoát nước, khi thực hiện thi công sẽ phát sinh nạo vét nhưng khối lượng dưới 1.000 m3 không phải kế hoạch bảo vệ môi trường để đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo chủ trương của Chính phủ. Ngược lại một số dự án như: Bãi chứa xít thải nhà máy nhiệt điện; nạo vét khu vực nước trước bến (không thuộc ranh giới tuyến luồng hàng hải hoặc luồng đường thủy nội địa); dự án chiếm dụng đất lúa,… có nguy cơ tác động cao tới môi trường thì chưa nằm trong danh mục phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, trong đó quy định theo hướng chỉ các dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc các dự án đầu tư sử dụng diện tích đất, mặt nước lớn và có ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học mới phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, không quy định đối tượng phải xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường mà thay vào đó là giấy phép môi trường đối với các dự án có xả thải với quy mô trung bình trở lên trong giai đoạn vận hành; có thực hiện dịch vụ quản lý chất thải rắn nguy hại; có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn thông thường; có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu ý kiến của cử tri trong quá trình tham mưu sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành để các dự án nhỏ, ít tác động đến môi trường không phải thực hiện thủ tục môi trường để tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhưng các dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc các dự án đầu tư sử dụng diện tích đất, mặt nước lớn và có ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học như bãi chứa tro xỉ, bãi chứa vật liệu nạo vét lớn, chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa phải thực hiện nghiêm túc thủ tục về đánh giá tác động môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan