Thứ 2, 01/06/2020 - 06:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về nội dung cử tri quan tâm

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình như sau:

Rác thải nhựa đang là vấn đề nan giải của mọi địa phương, đặc biệt là các địa phương có thế mạnh sản xuất công nghiệp, du lịch và ven biển. Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt và đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi ni lông phân hủy dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn; tuy nhiên thực tế vẫn còn rất xa vời bởi ý thức và thói quen sử dụng đồ nhựa của người dân, bên cạnh đó vẫn còn thiếu các vật liệu thay thế. Đề nghị có giải pháp quyết liệt như đánh thuế cao, hạn chế sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sản xuất các vật liệu an toàn để thay thế, quy định định mức sử dụng túi ni lông trong các siêu thị, đơn vị cung cấp lớn, trao thưởng cho các đơn vị có giải pháp thay thế túi ni lông và chai nhựa, ban hành quy định đặt cọc chai nhựa,… để thay đổi dần thói quen sử dụng đồ nhựa trong người dân

Vấn đề cử tri nêu, Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng, ngăn chặn tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng đối sản phẩm nhựa một lần của các doanh nghiệp, người dân và cộng đồng, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện môi trường; phát động phong trào toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, cùng chung tay thành lập Liên minh chống rác thải nhựa.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri, để đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã, đang và tiếp tục chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tập trung triển khai đẩy mạnh một số giải pháp sau: 

Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm mục tiêu sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy); hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi nilon khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách mới nhằm hạn chế rác thải như: (i) chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường; (ii) tăng chế tài xử lý nghiêm đối hành vi xả rác thải gây ô nhiễm môi trường; (iii) chỉ cho phép nhập khẩu các loại nhựa có giá trị tái chế cao; (iv) tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông khó phân hủy sinh học; tạo lập thị trường tiêu dùng cho các sản phẩm túi thân thiện với môi trường. - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy thành các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường; sản xuất các loại túi có khả năng tự phân hủy sinh học; khuyến khích tái sử dụng, sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu/nộp thuế bảo vệ môi trường và chống gian lận thương mại để bảo hộ các sản phẩm đã được công nhận túi nilon thân thiện với môi trường. 

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt; nhân rộng các mô hình tốt về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các mô hình nói không với rác thải nhựa. 

Đôn đốc các địa phương hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt; tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điểm thực hiện hạn chế sử dụng túi khó phân hủy, chuyển từ việc sử dụng túi ni lông sang các loại túi giấy và bao gói khác; thúc đẩy thị trường tiêu thụ túi thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn, đặc biệt là nhóm sản xuất quy mô hộ gia đình.

Theo kiến nghị của nhiều doanh nghiệp, việc quy định nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Điều 73, Luật Đất đai) thực hiện còn khó khăn do chưa có cơ chế để xử lý đối với các trường hợp chưa thỏa thuận được. Cơ chế tự thỏa thuận đã tạo ra những bất cập trong quá trình thực hiện, đó là: sự mất công bằng giữa những người sử dụng đất có giá trị tương đương nhau nhưng khác dự án (người có đất thuộc các dự án sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai thường được bồi thường - giá trị chuyển nhượng cao hơn nhiều lần các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất do dự án sản xuất kinh doanh phải đạt được sự thỏa thuận - đòi hỏi của người có đất; còn dự án Nhà nước thu hồi đất có chế tài buộc người có đất bị thu hồi phải chấp hành hoặc bị cưỡng chế). Bên cạnh đó, lợi dụng cơ chế này, nhiều nhà đầu cơ đã “gom” đất trong dân chờ đền bù, ép giá đền bù để hưởng lợi đang diễn ra ồ ạt, nhất là ở những nơi có quy hoạch,… Nếu chấp nhận thỏa thuận theo giá của những hộ dân này thì không thể được vì nó phá giá thị trường quá nhiều lần, gây khó khăn cho việc triển khai, do đó có nhiều dự án “treo” nhiều năm nhưng không thực hiện được do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Vì vậy, trong khi chờ sửa đổi Luật Đất đai, đề nghị Bộ có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất, nhất là đất nông nghiệp để hưởng lợi, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế ở địa phương

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để tháo gỡ một số vướng mắc mà cử tri nêu. Hiện nay dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ xem xét ban hành. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung mà cử tri tỉnh Quảng Bình quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan