Thứ 2, 01/06/2020 - 06:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về nội dung cử tri quan tâm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên như sau:

Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước, cần phải được kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Vấn đề cử tri nêu, ngày 07/11/2019, Chính phủ đã có Báo cáo số 568/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải trình ý kiến Đại biểu Quốc hội về việc đề nghị Quốc hội không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 21/12/2013) và không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/8/2017). Theo đó, Chính phủ đã nêu rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, trách nhiệm của cơ quan liên quan dẫn tới việc ban hành chậm Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Các nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên đã được các Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ với trên 40 ý kiến phát biểu, đã trao đổi trực tiếp tại Hội trường trước khi được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 27/11/2019, và đã ban hành Nghị quyết kỳ họp số 101/2019/QH14 trong đó có nội dung “Không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 từ ngày 01/7/2011 đến hết ngày 31/12/2013; không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/8/2017” như đã nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Phú Yên quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan