Thứ 6, 30/09/2022 - 15:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể việc xử lý tài sản của dự án khi quyết định chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp cho thuê lại đất trong khu công nghiệp.

Cử tri phản ánh, Điểm c khoản 4 Điều 42 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định: cơ quan quản lý về đất đai thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất trong trường hợp dự án đầu tư thuộc diện thu hồi đất theo quy định về Luật Đất đai. Theo quy định tại điểm 2 khoản 14 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản của dự án khi quyết định chấm dứt hoạt động dự án, chỉ quy định đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất mà không quy định về xử lý tài sản khi chấm dứt hoạt động đối với dự án thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển hạ tầng. Do đó, đối với các dự án thuê lại đất trong khu công nghiệp khi dự án chấm dứt hoạt động (đặc biệt trong trường hợp không liên lạc được với nhà đầu tư) thì việc xử lý tài sản trên đất gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể việc xử lý tài sản của dự án khi quyết định chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp cho thuê lại đất trong khu công nghiệp.

Vấn đề cử tri nêu, tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 đã có quy định giải quyết trường hợp này. Theo đó, trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất, trừ trường hợp bất khả kháng thì doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề yêu cầu bên thuê  đất, thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử dụng hoặc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thuê lại đất. Lập danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan nhận được báo cáo và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề có trách nhiệm công bố công khai danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề đã thực hiện các quy định nêu trên mà bên thuê đất, thuê lại đất vẫn không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra thực hiện việc thu hồi đối với diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất và giao cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề. Trường hợp có nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất thì chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề cho nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đối với diện tích đất mà Nhà nước đã thu hồi.

Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Căn cứ quy định nêu trên thì các tài sản trên đất còn lại của dự án sẽ được xử lý theo thỏa thuận dân sự giữa chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan