Thứ 6, 30/09/2022 - 09:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 01 ý kiến của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung quy định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cử tri phản ánh, theo quy định tại Điều 25, Luật Bảo vệ môi trường, việc yêu cầu phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư là không khả thi vì khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư thì chưa thể xác định cụ thể khu đất đầu tư, chưa thể có các số liệu kỹ thuật để lập dự án đầu tư; chưa có dự án đầu tư thì không thể lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời sẽ có khả năng dẫn đến rủi ro, thiệt hại kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho nhà đầu tư khi dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung quy định trên.

Vướng mắc cử tri nêu đã được giải quyết trong Luật đầu tư công và Luật đầu tư, cụ thể như sau:

Luật Đầu tư công Điều 99 đã sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường như sau: “Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

Luật Đầu tư sửa đổi vừa được thông qua tại Điều 77 cũng đã sửa đổi Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường cũng đã được sửa đổi căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư và căn cứ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt để triển khai Dự án.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cũng đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan