Thứ 2, 01/06/2020 - 06:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Nghệ An gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về nội dung cử tri quan tâm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An như sau:

Cử tri bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian gần đây, việc ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông, ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân. Đề nghị Bộ có các giải pháp khắc phục.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Về vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông: Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ với lo ngại của cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước tại các lưu vực sông. Thực tế tình trạng ô nhiễm một số dòng sông, nhất là một số dòng sông chảy qua các đô thị, khu công nghiêp, làng nghề... và các sông nhỏ ở khu vực đồng bằng khá nghiêm trọng; việc kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông trên địa bàn một số địa phương chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là các dòng sông đang phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải cùng với tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm, tắc nghẽn, thu hẹp dòng chảy. Nhiều dòng sông không còn khả năng tự làm sạch do không có dòng chảy hoặc có nhưng không đáng kể và đã biến thành nơi dẫn, tiêu thoát, chứa nước thải. 

Để từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm các dòng sông, các lưu vực sông cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều bộ, ngành, trong đó cần tập trung thực hiện một số giải pháp chính như sau:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp, các nguồn thải lớn có xả thải ra các lưu vực sông và các sông nhánh; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kể cả biện pháp đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa. 

Tiến hành phân vùng để áp dụng công nghệ xử lý tích hợp đối với từng đoạn sông. Với các đoạn sông đã và đang bị ô nhiễm, sớm nghiên cứu, áp dụng công nghệ cải tạo phù hợp nhằm phục hồi, khơi thông, tạo dòng chảy. Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác xử lý tại nguồn thông qua việc triển khai thực hiện tốt quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; đặc biệt đối với các khu dân cư tập trung đang xây dựng, yêu cầu phải đầu tư hệ thống thu gom, phân tách nước thải, nước mưa riêng biệt. 

Không cho phép các dự án đầu tư chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có xả thải ra lưu vực sông phải đảm bảo xử lý nước thải theo quy định. 

Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, mương tưới tiêu thủy lợi trên lưu vực sông. Thực hiện việc bổ cập nước thông qua hệ thống thủy lợi đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu. Kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép xả nước thải vào các công trình thủy lợi. 

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tiến hành sửa đổi các quy chuẩn bảo đảm tiệm cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến, trên cơ sở đó xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật của địa phương phải cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về vấn đề ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn: vấn đề chất lượng không khí tại các đô thị lớn như thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Liên tục trong nhiều ngày, có những thời điểm chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội ở mức kém, ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện hiện tượng sương mù quang hoá gây cản trở tầm nhìn. Việc gia tăng mức độ ô nhiễm và hiện tượng sương mù quang hoá đã gây những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Đây là hiện tượng ô nhiễm không khí có tính chất lặp đi, lặp lại và thường gặp trong thời gian này do đây là giai đoạn giao mùa, chất lượng không khí chịu tác động rất nhiều của các yếu tố thời tiết kết hợp với các nguồn ô nhiễm vốn có. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận thức được vấn đề, tổ chức phối hợp với các địa phương trong đó có thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để xác định nguyên nhân và có các biện pháp, giải pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau: 

Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu công nghiệp có quy mô xả thải lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP), trong đó có mở rộng các đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục. 

Có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận động người dân không đốt rác, rơm rạ sau thu hoạch; tăng cường tần suất quan trắc để kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết đối với người dân; triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí. 

Tích cực triển khai Đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố”, đặc biệt là lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô-tô tham gia giao thông và xe ô-tô đã qua sử dụng nhập khẩu mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ). 

Trước tình hình gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi 02 thành phố đề nghị tăng cường triển khai các giải pháp, trong đó tập trung thống kê, đánh giá hiện trạng hiện trạng ô nhiễm không khí; tăng cường quan trắc, công bố, cảnh báo thông tin tới người dân.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung triển khai các giải pháp sau đây để từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí: 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; yêu cầu chủ dự án các công trình đầu tư xây dựng phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công, xây dựng. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường không khí, đặc biệt là hoạt động quan trắc, công bố thông tin; rà soát, nâng cao các quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải khí thải về giao thông. 

Tăng cường đầu tư mạng lưới quan trắc không khí tự động, liên tục đủ lớn, đảm bảo cho việc quan trắc, thu nhận, truyền dẫn số liệu để theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo, đa dạng hoá phương thức công bố thông tin về chất lượng môi trường nói chung, môi trường không khí nói riêng để cộng động có thể tiếp cận và nhận thức chính xác mức độ ô nhiễm không khí cũng như biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Nghệ An quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan