Thứ 7, 25/06/2022 - 17:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính sách hỗ trợ kịp thời giúp người nông dân có điều kiện canh tác tốt, gắn bó với việc sản xuất nông nghiệp

Cử tri đề nghị xử lý dứt điểm và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng trên, đồng thời có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp người nông dân có điều kiện canh tác tốt, gắn bó với việc sản xuất nông nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương như sau:

Cử tri tiếp tục phản ánh về tình trạng nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nguồn nước dành cho nuôi trồng thủy sản ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng do nguồn nước thải của các nhà máy tại các khu cụm công nghiệp gây ra: Việc nuôi trồng thủy sản của người dân gặp khó khăn, sản lượng giảm, chất lượng kém; diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp sau khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các cụm công nghiệp; nhiều diện tích đất trồng lúa nằm xen kẹp giữa các nhà máy, xí nghiệp làm cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn, không hiệu quả. Vì thế, nhiều người nông dân không thiết tha với ruộng đất, dẫn đến ngày càng nhiều diện tích đất canh tác bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn tài nguyên. Do vậy, đề nghị xử lý dứt điểm và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng trên, đồng thời có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp người nông dân có điều kiện canh tác tốt, gắn bó với việc sản xuất nông nghiệp

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến của cử tri, nội dung cử tri phản ánh liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực. Do vậy, để giải quyết được vấn đề tồn tại nêu trên cần có phải có các giải pháp đồng bộ và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động và thương binh xã hội và các địa phương có liên quan…

Liên quan đến phản ánh của cử tri về việc diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp sau khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các cụm công nghiệp; nhiều diện tích đất trồng lúa nằm xen kẹp giữa các nhà máy, xí nghiệp làm cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn, không hiệu quả, vì thế, nhiều người nông dân không thiết tha với ruộng đất, dẫn đến ngày càng nhiều diện tích đất canh tác bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn tài nguyên. Trong thời gian tới Bộ sẽ dự kiến sẽ triển khai nhiệm vụ kiểm kê chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, sân golf, cảng hàng không, sân bay dân dụng, đất của đồng bào dân tộc, các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2021 – 2023, để đánh giá đầy đủ về hiện trạng từ đó đề xuất được các chính sách quản lý sử dụng đất hiệu quả. 

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy tại các khu công nghiệp gây ra, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp, chế tài đối với các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước như: 

Đối với các KCN đang hoạt động và đã có hệ thống XLNTTT vận hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra việc vận hành các hệ thống, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xảy ra môi trường, kịp thời ứng phó khi có các sự cố, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới môi trường; 

Đối với các KCN đang hoàn thiện các thủ tục thành lập chuẩn bị đi vào hoạt động trong thời gian tới, Bộ sẽ lập danh mục và phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ việc đầu tư xây dựng của các KCN mới, kiên quyết yêu cầu các KCN đã được chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuẩn bị đi vào hoạt động phải thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về BVMT trước khi có cơ sở thứ cấp trong KCN đi vào hoạt động; không cho phép thu hút đầu tư khi chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về BVMT, không để phát sinh các KCN hoạt động nhưng không đầu tư hệ thống XLNTTT. Về vấn đề này, Bộ sẽ có văn bản gửi các địa phương để cảnh báo, không để phát sinh thêm các KCN hoạt động nhưng không đầu tư hạ tầng BVMT. 

Nghiên cứu cơ chế thực hiện việc thu tiền để xử lý nước thải, gắn với thu tiền sử dụng nước, hoặc thực hiện việc ký quỹ để thực hiện trách nhiệm xử lý nước thải theo quy định của pháp luật, tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát quốc gia để giám sát liên tục, tự động, trực tuyến hoạt động xả thải nước của các cơ sở xả nước thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Định kỳ hằng năm, hoặc khi cần thiết công khai danh sách các cơ sở xả nước thải gây ô nhiễm, hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi toàn quốc.

Cử tri tiếp túc phản ánh về tình trạng hiện nay có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để triển khai xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh. Về cơ bản người dân rất đồng tình, ủng hộ và mong cho dự án được triển khai. Tuy nhiên, có nhiều dự án không được triển khai theo đúng thời gian quy định, tình trạng nhiều dự án treo, bỏ hoang đất, gây lãng phí tài nguyên. Cử tri đề nghị Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đất đai nhằm hạn chế tối đa việc tồn tại của các dự án treo, kịp thời kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, có biện pháp thu hồi đất đối với các dự án không triển khai xây dựng theo đúng quy định của pháp luật

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó chú trọng việc kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng (dự án treo); Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/3/2018 để đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1995/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/4/2018 về kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn trên địa bàn cả nước.

Trong năm 2018-2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã tổ chức thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng (dự án treo); kết quả: 

Theo tổng hợp báo cáo của 58 tỉnh, đã tổng hợp được 3.226 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng với diện tích 149.072,50 ha. Trong đó, đã xử lý: gia hạn 226 dự án, với tổng diện tích 1.928,12 ha; thu hồi 353 dự án, với tổng diện tích 9.427,91 ha; dự án, công trình đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện là 333 dự án, với tổng diện tích 37.322,20 ha; dự án, công trình chấm dứt theo chủ trương hoặc giấy phép đầu tư là 732 dự án, với tổng diện tích là 7.488,14 ha. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục, tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai và phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện Chỉ thị 11/CTTTg ngày 13/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, trong đó có nội dung tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình quản lý sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng có sử dụng đất quy mô lớn, các dự án có dấu hiệu vi phạm trong quản lý sử dụng đất

Cử tri phản ánh về nhiều trường hợp ruộng bỏ hoang nhưng cũng không cho thuê hoặc sang nhượng lại để các hộ khác tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất lớn. Đề nghị nghiên cứu, đưa ra các biện pháp như thu hồi lại đất bỏ hoang quá 12 tháng hoặc giao cho chính quyền ở các cấp cơ sở đứng ra thu gom đất phục vụ cho các dự án nông nghiệp

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Hiện nay, tại một số địa phương vẫn tồn tại tình trạng ruộng bỏ hoang nhưng chưa cho thuê hoặc sang nhượng lại để các hộ khác tích tụ ruộng đất để đầu tư sản xuất như ý kiến phản ánh của cử tri. Tuy nhiên, để xử lý đối với tình trạng bỏ hoang đất, tại điểm h khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai quy định: đối với đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong vòng 24 tháng liên tục thì Nhà nước sẽ thu hồi đất. Do đó, để chấn chỉnh tình trạng này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng bỏ hoang đất theo quy định của pháp luật.

Để thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Bộ đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai. Đồng thời, Bộ cũng đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 để đề xuất Quốc hội ban hành chính sách về vấn đề mà cử tri quan tâm trong thời gian tới. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung mà cử tri tỉnh Hải Dương quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan