Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Đề nghị cần đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam như sau:

Đề nghị cần đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính sách pháp luật đất đai liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng với phương châm phải bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người có đất thu hồi, Nhà nước và nhà đầu tư; hạn chế khiếu nại tố cáo trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm ổn định chính trị, xã hội tại địa phương.

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định nguyên tắc bồi thường về đất theo hướng người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bồi thường bằng đất, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền, giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất; việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất.

Tuy nhiên, thực tế tổ chức thi hành trong thời gian vưa qua cho thấy vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tỷ lệ khiếu kiện liên quan đến công tác này vẫn chiếm tỷ lệ cao. Do vậy, đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp tình hình thực tế trong thời gian tới.

Việc ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, nhà máy do nước thải chưa qua xử lý vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Tại các vùng nông thôn, vấn đề nước thải và rác thải đang ngày càng phức tạp do nhiều cơ sở sản xuất, chế biến được đưa về nông thôn cùng với lượng rác thải trong sinh hoạt của nhân dân chưa được xử lý. Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm về môi trường

Về nội dung kiến nghị này, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm số lượng các cơ sở thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe và tạo dư luận buộc các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm, đầu tư cho môi trường. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, theo đó đã bổ sung một loạt các trách nhiệm của doanh nghiệp, thắt chặt hơn các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo hướng bổ sung thêm các chế tài xử phạt đối với quy định mới được ban hành, trong đó có các hành vi về xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường với mức phạt mang tính răn đe cao. Với các chế tài ngày càng mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng tới nay đã có đầy đủ căn cứ pháp lý để xử lý các đối tượng cố tình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường trên phạm vi toàn quốc, trong đó chú trọng triển khai đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra từ cấp Trung ương đến địa phương; huy động tối đa các nguồn lực trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây ô nhiễm môi trường. Song song với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đa dạng hóa nội dung và phương thức tuyên truyền các quy định về bảo vệ môi trường để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện tốt nhằm hạn chế hành vi vi phạm; thường xuyên cập nhật các thông tin về bảo vệ môi trường trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng; tạo điều kiện để người dân chủ động phát hiện, tố giác các vi phạm về bảo vệ môi trường tới cơ quan có thẩm quyền, cung cấp cho cơ quan thanh tra, kiểm tra các thông tin về ô nhiễm môi trường để kịp thời xem xét, xử lý.

Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ, ngành về công tác điều hành và quản lý môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm Sông Đáy và Sông Nhuệ, sông Châu Giang để bảo vệ sức khỏe của nhân dân

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Trong thời gian qua, trước thực trạng ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông (sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu Giang…), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông, cụ thể:

Đẩy mạnh triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 và Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; cùng với Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực làm Chủ tịch luân phiên đã tập trung vào công tác giám sát các nguồn thải lớn trọng điểm, giải quyết các vấn đề liên tỉnh, đầu tư các dự án công trình xử lý ô nhiễm. 

Chú trọng đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát môi trường và cơ sở thông tin dữ liệu về chất lượng môi trường nước và các nguồn thải ra lưu vực. Đến nay, đã được xây dựng 5 trạm quan trắc online, trong đó có 1 trạm online tại sông Tô Lịch do TP. Hà Nội đầu tư, 04 trạm tại Hà Nam và Nam Định. Phối hợp với địa phương tổ chức quan trắc môi trường nước các sông trên địa bàn, thông báo kịp thời kết quả quan trắc để các cơ quan, tổ chức và người dân sử dụng nguồn nước biết và chủ động kế hoạch sản xuất, sinh hoạt, tập trung vào các điểm từ hợp lưu sông Tô Lịch - sông Nhuệ, sông Nhuệ - sông Châu Giang tại Cống Thần xuống đến cầu Đập Phúc, qua Lý Nhân và vị trí chảy ra sông Hồng. 

Triển khai gần 70 dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, bảo vệ môi trường trong lưu vực như: dự án trồng rừng đầu nguồn sông Nhuệ, sông Đáy tại tỉnh Hoà Bình; mô hình xử lý môi trường làng nghề của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và thành phố Hà Nội; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện tại các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải của thành phố Hà Nội; các dự án nạo vét, cải tạo hệ thống thủy lợi, công trình tiêu nước tại các trạm bơm của thành phố Hà Nội... Đặc biệt, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3 /ngày, giá trị đầu tư gần 19.000 tỷ đồng với hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt hiện đại. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn thải ra lưu vực. Tổ chức triển khai thống kê, điều tra nguồn nước thải xả thải trực tiếp ra lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, trên cơ sở đó xác định trach nhiệm của từng địa phương, chủ nguồn thải. - Có văn bản số 3638/BTNMT-TCMT ngày 29/7/2019 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên lưu vực đề 4 nghị phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Để bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Châu Giang cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều bộ, ngành trong đôn đốc, chỉ đạo, hoàn thiện các thể chế, chính sách, thanh tra, kiểm tra, điều phối; đặc biệt là vai trò của địa phương nơi quản lý các nguồn thải và trách nhiệm của các chủ nguồn thải trên lưu vực. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương, tham mưu Thủ tướng Chính phủ cơ chế mới trong tổ chức, điều phối các hoạt động bảo vệ môi trường của lưu vực, trong đó sẽ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, địa phương có nguồn thải chính. Một số giải pháp chính sẽ triển khai thực hiện như sau: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương có nguồn thải triển khai việc thu gom xử lý các nguồn thải trên địa bàn đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường; chủ trì, phối hợp với các địa phương trên lưu vực tiến hành quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và xử lý nghiêm theo quy định. - Bộ Xây dựng: chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Có biện pháp chặt chẽ kiểm soát nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, mương tưới tiêu thủy lợi trên lưu vực. Thực hiện việc bổ cập nước thông qua hệ thống thủy lợi đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu. Kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép xả nước thải vào các công trình thủy lợi. 

Các Bộ, ngành: Tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý môi trường tại địa phương, đặc biệt đối với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường... Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh còn lại trên lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng đưa vào vận hành các công trình xử lý nước thải đô thị, các khu cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn, đảm bảo nước thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, QCVN trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải vào lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đặc biệt các hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung mà cử tri tỉnh Hà Nam quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan