Chủ nhật, 26/06/2022 - 11:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát lại việc quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cả nước

Cử tri kiến nghị cần rà soát lại việc quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cả nước cho phù hợp, đặc biệt là không được quy hoạch, thu hồi đất khu vực dân cư để giao cho danh nghiệp. Đối với các dự án chậm triển khai thực hiện cần kiên quyết thu hồi và xử lý dứt điểm không để nhân dân bức xúc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai như sau:

Cử tri kiến nghị cần rà soát lại việc quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cả nước cho phù hợp, đặc biệt là không được quy hoạch, thu hồi đất khu vực dân cư để giao cho danh nghiệp. Đối với các dự án chậm triển khai thực hiện cần kiên quyết thu hồi và xử lý dứt điểm không để nhân dân bức xúc

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Việc rà soát quy hoạch sử dụng đất đã được quy định tại Điều 49 Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội, trong đó có giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Do đó, đề nghị cử tri phản ánh trực tiếp đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp để giám sát việc triển khai điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tế địa phương và nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc xem xét thông qua các dự án cần phải thu hồi đất như kiến nghị nêu trên.

Hiện nay, việc triển khai Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội đang được các cơ quan được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện như Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân các cấp. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật Đất đai, trong đó có quy định về giải quyết vấn 2 đề đất đai sau khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Đồng Nai quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan