Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị xem xét sửa đổi Luật Đất đai.

Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi Luật Đất đai với các nội dung sau: 

Quy định cụ thể đối với dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong cả thời gian hoạt động hoặc một số năm thì không phải đấu giá đất.

Sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật Đất đai theo hướng đối với các khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt quy hoạch chung khi thực hiện dự án mà có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì được làm thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án mà không phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Sửa đổi khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai theo hướng quy định rõ tất cả các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp phù hợp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án mà không phải thỏa thuận.

Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai theo hướng trường hợp thuê đất trả tiền một lần mà được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê cho toàn bộ dự án thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm; trường hợp được miễn tiền thuê đất cho một thời gian nhất định thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn tiền thuê đất

Vấn đề cử tri nêu, về quy định cụ thể đối với dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Chính phủ và trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Về sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật Đất đai, theo quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư năm 2014, Điều 58 và Điều 151 của Luật Đất đai năm 2013 thì chỉ trường hợp sử dụng đất để xây dựng khu chức năng trong khu kinh tế không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng. Do đó, đối với các trường hợp nằm ngoài các khu chức năng của khu kinh tế thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tiếp tục nghiên cứu tổng kết, đánh giá trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Đất đai.

Về sửa đổi khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai, theo quy định tại khoản 2 Điều 62, Điều 149 và Điều 151 Luật Đất đai thì đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; đối với các dự án nằm trong khu kinh tế nhưng ngoài khu chức năng của khu kinh tế không do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư do cơ quan hành chính các cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai được quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Về sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để tổng kết và nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan