Thứ 2, 15/08/2022 - 14:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 05 ý kiến của cử tri  thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường.

Một là, cử tri phản ánh, nhiều nước phát triển trên thế giới đang có xu hướng xuất khẩu rác thải, phế liệu sang các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó Việt Nam cũng là một điểm đến của những container hàng phế liệu. Đề nghị tham mưu, rà soát những bất cập về chính sách pháp luật, kiến nghị Quốc hội sửa đổi quy định của các Luật có liên quan, ban hành các quy định về quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, điều kiện để cấp phép hoặc các doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp có nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; xây dựng những chế tài quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài về. Đồng thời, có giải pháp xuất trả phế liệu nhựa nhập khẩu hiện đang còn tồn đọng tại các kho, cảng biển

Năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, trong đó, quy định chi tiết về điều kiện để được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời lồng ghép các quy định hạn chế nhập khẩu phế liệu để sản xuất các sản phẩm trung gian như hạt nhựa, bột giấy, khuyến khích sản xuất ra sản phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trong đó, đã đề xuất loại bỏ một số loại phế liệu không có nhu cầu nhập khẩu, hạn chế một số loại phế liệu nhựa có hiệu quả tái chế thấp. Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với 06 nhóm phế liệu được phép nhập khẩu: sắt, thép; nhựa; giấy; xỉ hạt nhỏ, kim loại màu; thủy tinh. Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang có kế hoạch rà soát, sửa đổi các QCVN nêu trên đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Đối với việc xử lý hàng tồn đọng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo việc giải quyết các lô hàng tồn đọng, trong đó, phối hợp với Cục hàng hải Việt Nam, các cảng vụ yêu cầu hãng tàu tái xuất toàn bộ các lô hàng không đảm bảo quy định ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng quy định chặt chẽ hơn nhằm thực hiện được việc tái xuất các lô hàng không đảm bảo quy định trong tương lai.

Hai là, cử tri phản ánh, sự phát triển về kinh tế - xã hội, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh dẫn đến các vấn đề về môi trường như: ô nhiễm không khí, khói bụi, rác thải, nước thải; đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, đơn vị chưa quan tâm, thiếu sự đầu tư cho việc xử lý chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường. Đề nghị xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể, các chế tài cứng rắn, kiên quyết hơn nữa để giải quyết dứt điểm vấn đề này; đồng thời, có cơ chế cho các nhà đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ với những lo ngại của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường trong giai đoạn hiện nay và xin được làm rõ thêm như sau:

Công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư nông thôn, làng nghề, lưu vực sông và đô thị được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cũng như toàn xã hội hết sức quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý đã được ban hành, tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, theo đó đã bổ sung một loạt các trách nhiệm của doanh nghiệp, thắt chặt hơn các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện nay, Bộ cũng đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo hướng bổ sung thêm các chế tài xử phạt đối với quy định mới được ban hành với mức phạt mang tính răn đe cao.

Theo đó, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần; đã xuất hiện nhiều mô hình đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường; nhiều chỉ tiêu môi trường đã đạt và vượt mức kế hoạch đặt ra.

Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra tại một số khu vực, một số thời điểm, gây bức xúc, lo lắng cho Nhân dân. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cụ thể như:

Hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các xung đột, tranh chấp về môi trường gây mất ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội. Trước mắt, hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi nhằm hạn chế, khắc phục các hạn chế, bất cập trong quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành và các Luật có liên quan, kịp thời điều chỉnh các vấn đề quản lý mới phát sinh. Rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tiến hành sửa đổi các quy chuẩn bảo đảm tiệm cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến, trên cơ sở đó xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật của địa phương phải cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo hướng kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của trung ương và địa phương; tập trung đẩy mạnh, làm tốt hơn việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin; mở rộng hệ thống đường dây nóng đến cấp huyện, cấp xã nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn đến mức thấp nhất các sự cố môi trường có thể xảy ra.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì hoạt động giám sát thường xuyên đối với các dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Đẩy mạnh việc kết nối truyền số liệu quan trắc môi trường của các cơ sở phát sinh chất thải lớn trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp, các nguồn thải lớn có xả thải ra các lưu vực sông và các sông nhánh; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kể cả biện pháp đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa.

Tiến hành phân vùng để áp dụng công nghệ xử lý tích hợp đối với từng nguồn nước. Với những nguồn nước đã và đang bị ô nhiễm, sớm nghiên cứu, áp dụng công nghệ cải tạo phù hợp. Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác xử lý tại nguồn thông qua việc triển khai thực hiện tốt quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung.

Không cho phép các dự án đầu tư chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, biện pháp quản lý chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xả thải ra nguồn nước phải đảm bảo xử lý nước thải theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Có cơ chế hỗ trợ xây dựng các khu xử lý rác thải hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

Thực hiện lộ trình đưa các cơ sở sản xuất trong làng nghề di dời vào các cụm công nghiệp để có thể tập trung thu gom và xử lý chất thải. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn tại khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đa dạng hóa nội dung và phương thức tuyên truyền các quy định về bảo vệ môi trường để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện tốt nhằm hạn chế hành vi vi phạm; thường xuyên cập nhật các thông tin về bảo vệ môi trường trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng; tạo điều kiện để người dân chủ động phát hiện, tố giác các vi phạm về bảo vệ môi trường tới cơ quan có thẩm quyền, cung cấp cho cơ quan thanh tra, kiểm tra các thông tin về ô nhiễm môi trường để kịp thời xem xét, xử lý. Tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn.

Ba là, cử tri kiến nghị có hướng dẫn cụ thể quy định tại Điều 62 Luật Đất đai theo hướng xác định rõ mục đích thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình sản xuất, kinh doanh của chủ đầu tư; từ đó áp dụng khung giá đất bồi thường, hỗ trợ khác nhau cho phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

Kiến nghị của cử tri liên quan đến sửa đổi Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013. Trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhân được các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, địa phương và doanh nghiệp về nội dung Điều 62. Để sửa đổi quy định nêu trên cần đánh giá tác động đầy đủ để đảm bảo hài hòa lợi ích của người có đất thu hồi, lợi ích của nhà nước và của doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để tổng kết và nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới.

Bốn là, cử tri phản ánh, hiện nay hệ thống ký hiệu loại đất khi tổ chức lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng giữa Luật Xây dựng 2014 và Luật Đất đai 2013 chưa thống nhất. Đề nghị rà soát, tổng hợp kiến nghị Quốc hội cho phù hợp.

Kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung sửa đổi quy định của hai ngành Luật là Luật Đất đai và Luật Xây dựng. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để phối hợp với Bộ Xây trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và Luật Xây dựng năm 2014. Tuy nhiên, để việc sửa đổi được đồng bộ, nội dung kiến nghị cũng cần được gửi đến Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền

Năm là, cử tri phản ánh, ngày 03/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, trong đó tại mục 5 có giao đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đồng bộ để địa phương thống nhất đầu mối, phương thức quản lý chất thải rắn tại địa phương. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư hướng dẫn theo chỉ đạo của Chính phủ

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn (Tờ trình số 27/TTr-BTNMT ngày 20/7/2020), trong đó có nội dung yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ về quản lý chất thải rắn theo hướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn ở Trung ương và Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý nhà nước đối với chất thải rắn ở địa phương. Sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nhanh chóng thực hiện nội dung nêu trên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan