Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 06 ý kiến của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường.

Một là, kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều 59, Điều 66 Luật đất đai: Đối với quỹ đất nông nghiệp công ích khi chuyển mục đích để xây dựng công trình công cộng, bồi thường đối với người có đất được sử dụng xây dựng công trình công cộng, xây nhà tình nghĩa nên quy định giao thẩm quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cho phép thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

Pháp luật đất đai hiện hành đã có quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khoản 1 và khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Đối với quỹ đất công ích khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 đã giao “Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai (về thẩm quyền thu hồi đất) Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: “3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất”.

Hai là, bổ sung vào Điểm d, khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai: Đối với các trường hợp khi nhà nước thông báo thu hồi đất mà không có mặt tại địa phương thì thông báo trên phương tiên thông tin đại chúng của địa phương, trong vòng 10 ngày người sử dụng đất không liên hệ với tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác giải phóng thì tổ chức làm nhiệm vụ giả phóng mặt bằng tổ chức kê khai, kiểm đếm thực địa có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và thực hiện thủ tục theo quy định.

Kiến nghị của cử tri liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai về thủ tục thông báo thu hồi đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để xem xét trong quá trình tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Ba là, đề nghị sửa đổi bổ sung Điều 118, Luật Đất đai: Do hiện nay quỹ đất nông nghiệp công ích trên địa bàn huyện nhỏ lẻ, manh mún, không tập trung. Việc tổ chức đấu giá khó khăn, bất cập giữa Điều 118 với Điều 132

Trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất của các tổ chức, cá nhân, địa phương và doanh nghiệp về việc xử lý đối với diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, khu đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất nội dung này tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đang trình Chính phủ xem xét ban hành.

Bốn là, cử tri đề nghị bổ sung trình tự, thủ tục để thu hồi đất theo quy định tại điểm a, b, đ, e khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai

Đối với những trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đấy đai quy định tại điểm a, b, đ, e  khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện theo Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Năm là, cử tri cho rằng, Điều 48, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có quy định: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng” là chưa phù hợp. Thực tế, các tang vật, phương tiện trong các cơ sở, vụ việc xả thải ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện, xã đều vượt giá trị thẩm quyền được tịch thu. Đề nghị điều chỉnh thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 20 triệu đồng; Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 100 triệu đồng

Việc quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 02 chức danh nêu trên đã được quy định tại Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính, do vậy nội dung đề nghị của cử tri thành phố Hà Nội phải được gửi về Bộ Tư pháp để xem xét, quyết định trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Sáu là, cử tri đề nghị bổ sung hình thức cắt điện, nước đối với các cơ sở bị áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động trong xử phạt bổ sung đối với các cơ sở gây ô nhiễm chưa đến mức nghiêm trọng vào Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, theo đó, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhận được rất nhiều ý kiến của các địa phương như: Bắc Ninh, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Quảng Bình, Nam Định, Đà Nẵng, Tây Ninh, Gia Lai, Thái Bình...đề nghị bổ sung các biện pháp này. Do Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không quy định biện pháp cắt điện, cắt nước, do đó, việc bổ sung các biện pháp này vào Nghị định số 155/2016/NĐ-CP cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được lấy ý kiến tại Quốc Hội, theo đó cũng đã bổ sung biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm cắt điện, cắt nước. Tuy nhiên, để đảm bảo có căn cứ thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhiều địa phương, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất bổ sung quy định: Trong trường hợp cần thiết, đối với các trường hợp cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị bên bán điện, ngừng, giảm cung cấp điện với hoạt động gây ô nhiễm của cơ sở bị đình chỉ, cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc buộc dời đi. Việc bổ sung nội dung này được căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực có quy định bên bán điện được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nội dung này đã được lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, kết quả cho thấy đa số Thành viên Chính phủ tán thành đối với phương án đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan