Thứ 6, 30/09/2022 - 10:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 03 ý kiến của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Một là, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng các hồ chứa nước ngọt quy mô lớn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trong vùng.

Trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, cảnh báo các hiện tượng cực đoan, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn; giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và giám sát việc vận hành các hồ chứa cấp nước cho hạ du; đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nguồn nước dưới đất để có thể cung cấp cho các vùng khan hiếm nước mà nguồn nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện không cấp tới được. Bên cạnh đó, Bộ sẽ đẩy mạnh xây dựng quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai, Sê San, SrePok,.., trong đó sẽ tập trung xây dựng các kịch bản, phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước trong điều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trong vùng.

Về lâu dài, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện Dự án cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng cùng các địa phương thực hiện (vốn vay WB), các chương trình cấp nước vệ sinh nông thôn cũng được đẩy mạnh… sẽ là giải pháp lâu  dài, căn cơ về cấp nước cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các chương trình, dự án này sẽ giải quyết việc cấp nước sạch đô thị Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tổng thể yêu cầu cấp nước chung (cho cả sản xuất và sinh hoạt) của toàn vùng, trên cơ sở đầu tư các nhà máy nước tập trung, hệ thống ống dẫn; phối hợp với các giải pháp cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi của từng địa phương và toàn vùng (cả về hồ chứa, đập, kênh mương,...) để giữ lại và dự trữ nước ngọt ở mùa nước nổi, mùa mưa là chủ yếu. Chỉ khai thác nước ngầm, xử lý nước mặn, nước lợ để phục vụ yêu cầu nước sinh hoạt trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn với quy mô phù hợp.

Hai là, theo quy định của Luật Đất đai, khi giao đất sạch cho nhà đầu tư phải tiến hành đấu giá; theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với đất chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đối với đất hỗn hợp bao gồm đất chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đất công (đất sạch) khi thực hiện dự án sẽ gặp khó khăn trong việc áp dụng hai hình thức đấu giá và đấu thầu. Kiến nghị xem xét, bổ sung quy định để làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất hỗn hợp này.

Tại Điều 118 và Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Pháp luật về đất đai hiện hành không quy định về việc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, các địa phương có thể căn cứ vào các quy định hiện hành để áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận đất đai của các nhà đầu tư và của người có nhu cầu sử dụng đất.

Ba là, nghiên cứu, tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo hướng sửa đổi quy định về tặng cho đất nông nghiệp; bổ sung quy định cụ thể về quy hoạch và hạn mức sử dụng đất của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hạn mức sử dụng đất của hộ dân, để phù hợp với thực tiễn.

Kiến nghị của cử tri liên quan đến yêu cầu phải sửa đổi luật đất đai về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất. Về vấn đề này cần tổng kết đánh giá để đảm bảo việc sửa đổi chính sách phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tiếp tục tổng kết đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan