Thứ 7, 25/06/2022 - 19:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển, chống sạt lở bờ biển các tỉnh khu vực ĐBSCL

Về triều cường kết hợp với lũ, sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long làm ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Đề nghị chính phủ, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, gia cố các tuyến đê biển, xây dựng kè chắn sóng biển đảo đảm bảo an toàn đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB): Công văn số 3628/BTNMT-TCBHĐVN ngày 01/9/2015 về việc thực hiện quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Công văn số 3753/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2017 về việc triển khai thực hiện Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Công văn số 4227/BTNMT-TCBHĐVN ngày 08/8/2018 và Công văn số 255/BTNMT-TCBHĐVN ngày 19/01/2019 về việc phối hợp thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 18 văn bản góp ý dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và quyết định công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, là cơ sở để thiết lập HLBVBB. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành việc thiết lập HLBVBB theo quy định (chưa phê duyệt ranh giới, công bố, cắm mốc giới HLBVBB), vẫn còn 10/28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chưa thực hiện việc lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB.

Do đó, đề nghị các địa phương có biển tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành việc thiết lập HLBVBB theo quy định; trong khi HLBVBB chưa được thiết lập, thực hiện nghiêm quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chống sạt lở bờ biển

Tình hình sạt lở bờ biển trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp, xu hướng ngày càng nghiêm trọng, nhất là ở khu vực ven biển miền Trung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình và đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững các khu vực ven biển nước ta. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như: do quy luật tự nhiên; do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; do việc xây dựng các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn các sông; do tình trạng khai thác cát quá mức, việc triển khai các dự án nạo vét luồng lạch giao thông; do sự gia tăng dân số kéo theo việc xây dựng công trình hạ tầng, nhà cửa ở vùng cửa sông ven biển gia tăng...

Việc xem xét, đánh giá, phòng chống, giải quyết tình trạng sạt lở bờ biển là trách nhiệm và đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành, các cấp và tất cả người dân sinh sống ở khu vực ven biển. Để đảm bảo việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, trong đó có việc phòng chống, giảm thiểu hiện tượng sạt lở bờ biển, trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện:

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật như Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trong đó quy định nhiều biện pháp tổng thể để phòng chống, giảm thiểu hiện tượng sạt lở bờ biển như: triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, lập và thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Nội dung các quy hoạch này cũng như yêu cầu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ bao gồm các yêu cầu, định hướng, giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…; góp phần hạn chế, khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra tại các địa phương có biển

Đã xây dựng, trình Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/1018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những mục tiêu của Chiến lược là về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trong đó yêu cầu “Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển”.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2295/QĐTTg ngày 17/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì triển khai thực hiện, trong đó bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp góp phần hạn chế, khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển.

Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu ngày 26-27/9/2017; ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; trong đó đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển như: xây dựng Đề án bảo vệ bờ biển, củng cố nâng cấp hệ thống đê biển, phòng chống xói lở bờ biển; tập trung đầu tư xử lý ngay những đoạn xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng; tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nhất là đối với các dự án kiểm soát mặn, kiểm soát lũ, xử lý các đoạn sạt lở xung yếu; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư hiện có để xây dựng hệ thống cống điều tiết lũ, ngăn mặn, khắc phục các đoạn sạt lở nghiêm trọng, trực tiếp gây ảnh hưởng đến nhà cửa của nhân dân và bảo vệ đất, rừng ngập mặn ven biển...

Ngày 7/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp về tình hình sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục cả trong trước mắt và lâu dài. - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 47/2006/QĐTTg ngày 01/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 47). Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 47 đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý về tài nguyên, môi trường biển nói chung cũng như việc phòng chống, giảm thiểu hiện tượng sạt lở bờ biển nói riêng như: đã khoanh định được các khu vực kém ổn định về địa chất công trình, đồng thời đã xác định các quá trình địa chất động lực công trình như hiện tượng ngập lụt, xói lở và bồi tụ; kiến nghị định hướng các giải pháp bảo vệ, khai thác vùng cửa sông, ven biển như: (1) Định hướng đề xuất các biện pháp xây dựng hệ thống đê ngăn cát giảm sóng bảo vệ bờ; (2) Đề xuất xây dựng đập hướng dòng, chắn sóng, chắn bùn cát tập trung dòng chảy tạo điều kiện giải phóng dần các bãi bồi chắn cửa, hạn chế sự bồi lấp tăng khả năng thoát lũ, tạo luồng giao thông; (3) Đề xuất nghiên cứu trồng cây chống sóng và ngăn cát bay, cát nhảy, ổn định bờ hạn chế sự phá hoại của sóng tràn; (4) Đề xuất các khu vực cần nuôi bãi nhân tạo, khôi phục lại vùng bờ biển bị xói, sạt; (5) Cung cấp tài liệu cơ bản phục vụ điều chỉnh bổ sung tuyến đê biển kết hợp giao thông, tuyến đê. Để phòng chống, khắc phục tình trạng sạt lở trong thời gian tới đòi hỏi các ngành, các cấp cần: tiếp tục triển khai đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tình hình xâm thực, diễn biến sạt lở bờ biển, bồi lấp, trước mắt cần có giải pháp cấp bách, bảo vệ an toàn cho người dân; ưu tiên đầu tư công trình xây dựng chống sạt lở bờ biển ở những nơi sạt lở nghiêm trọng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; nghiên cứu, áp dụng các mô hình thông minh có khả năng thích ứng, chống chịu với tác động tiêu cực của sạt, lở bờ biển; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống biển xâm thực, xói lở bờ biển; các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển kết hợp an ninh, quốc phòng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan