Thứ 6, 30/09/2022 - 16:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi Luật Đất đai: Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các vướng mắc chung của các địa phương, từ đó có văn bản quy phạm hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội (cử tri tỉnh Hưng Yên)Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các vướng mắc chung của các địa phương, từ đó có văn bản quy phạm hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội (cử tri tỉnh Hưng Yên).

Cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai để sát với thực tiễn hơn, nhiều vấn đề vướng mắc trong thực tiễn đã được các địa phương tổng hợp báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương như: chính sách thu hồi đất, đền bù, giải tỏa mặt bằng không nhất quán..., điều này dẫn đến nhiều dự án đầu tư không triển khai thực hiện được, gián tiếp ảnh hưởng đến việc thu hút và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trực tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại các địa phương. Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các vướng mắc chung của các địa phương, từ đó có văn bản quy phạm hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hộiCử tri đề nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai để sát với thực tiễn hơn, nhiều vấn đề vướng mắc trong thực tiễn đã được các địa phương tổng hợp báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương như: chính sách thu hồi đất, đền bù, giải tỏa mặt bằng không nhất quán..., điều này dẫn đến nhiều dự án đầu tư không triển khai thực hiện được, gián tiếp ảnh hưởng đến việc thu hút và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trực tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại các địa phương. Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các vướng mắc chung của các địa phương, từ đó có văn bản quy phạm hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, vấn đề cử tri nêu sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, dự kiến trình Quốc hội vào năm 2022.Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, vấn đề cử tri nêu sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, dự kiến trình Quốc hội vào năm 2022. 

Bên cạnh đó, để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ đang xem xét ban hành. Nội dung Dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xãBên cạnh đó, để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ đang xem xét ban hành. Nội dung Dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan