Thứ 7, 25/06/2022 - 17:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về quy hoạch vùng, hợp phần quy hoạch đất cấp tỉnh

Đề nghị Bộ sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về quy hoạch vùng, hợp phần quy hoạch đất cấp tỉnh (thuộc quy hoạch tỉnh), kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để làm căn cứ thực hiện (cử tri tỉnh Lào Cai).

Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về quy hoạch vùng, hợp phần quy hoạch đất cấp tỉnh (thuộc quy hoạch tỉnh), kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để làm căn cứ thực hiện.

Theo đó, thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, hiện nay các địa phương đang lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có nội dung hướng dẫn về lập phương án sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh,.... Nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành trong quý III/2020 để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất. Bên cạnh đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung xây dựng các thông tư hướng dẫn liên quan đến nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan