Thứ 4, 30/09/2020 - 15:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản

Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị, hoạt động khai thác khoáng sản là một trong những hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng và môi trường sống của cộng đồng dân cư nơi có khoáng sản. Mặc dù, tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 5 của Luật Khoáng sản 2010 có quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản và Điều 16, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 2, Điều 5 của Luật Khoáng sản 2010 về quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Tuy nhiên, cử tri cho rằng việc quy định như vậy là chung chung, không có tính bắt buộc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện. Do đó, đề nghị Chính phủ quy định cụ thể hơn đối với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản. 

Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật Khoáng sản và Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó, khoản 2 Điều 5 Luật Khoáng sản đã quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như: (1) Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật; (2) Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật; (3) Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan; (4) Cùng với chính quyền địa phương bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản đối với các quy định có liên quan đến quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan