Thứ 4, 30/09/2020 - 16:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý hoạt động khai thác đất, đá và đất đá thải tại các mỏ than

Cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: (1) Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác quản lý hoạt động khai thác đất, đá và đất đá thải tại các mỏ than, làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Ouáng Ninh; (2) Cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định tạm thời trong công tác quản lý, cấp phép khai thác đất, đá và đất đá thải tại các mỏ than, làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở triển khai thực hiện; (3) Đối với trường hợp nào thì cần làm hồ sơ điều chỉnh nội dung báo cáo ĐTM. Trong trường hợp nêu sự thay đổi theo hướng cải thiện chất lượng môi trường thì Chủ dự án có hay không phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về sự điều chỉnh này.

Trong quá trình khai thác than, nhất là đối với khai thác các mỏ than lộ thiên nói chung và khu vực tỉnh Quảng Ninh nói riêng phải đưa ra bãi thải một khối lượng đất đá thải khá lớn (đối với khai thác lộ thiên, trung bình ở khu vực Quảng Ninh, để khai thác 1 tấn than phải bốc và đưa ra bãi thải khoảng 7-10 m3 đất đá), trung bình mỗi năm, tất cả các mỏ khai thác bằng phương pháp lộ thiên đưa ra bãi thải khoảng từ 150-200 triệu m3 đất đá thải. Phần lớn khối lượng đất đá thải này được đưa ra các bãi thải ngoài (nằm ngoài các khu vực đang khai thác), có những bãi thải của các mỏ lớn như Đèo Nai, Cọc Sáu, Cao Sơn... đã đổ thải mấy chục năm qua có khối lượng đất đá tại mỗi bãi thải lên tới vài chục, thậm chí hàng trăm triệu m3 đất đá. Việc bảo đảm ổn định, an toàn, bảo vệ môi trường tại các bãi thải, nhất là các bãi thải mỏ lộ thiên lớn nhằm bảo đảm an toàn trong khai thác tại các mỏ cũng như dân cư sinh sống gần khu vực các bãi thải, nhất là trong mùa mưa bão là vấn đề lớn, cần được các mỏ cũng như chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quan tâm trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài như cử tri phản ánh. Việc sử dựng đất đá thải tại một số bãi thải đang hoạt động cũng như trong quá trình khai thác tại các mỏ lộ thiên nhằm giải quyết nhu cầu làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh là thực tế, nhằm giảm việc khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp, giảm ô nhiễm môi trường do việc chiếm dụng đất của các bãi thải ngoài. Tuy nhiên, việc khai thác đất đá tại các bãi thải đang hoạt động, hoặc một số các bãi thải đã đổ thải xong, chưa cải tạo, phục hồi môi trường, sử dụng đất đá thải ngay trong quá trình khai thác của các mỏ lộ thiên cần được tính toán để có giải pháp khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, tránh lợi dụng hoạt động này để “tuồn than” từ các mỏ gây khó khăn cho công tác quản lý, mất trật tự, an ninh. Việc ban hành quy định về quản lý hoạt động vận chuyên, sử dụng bã xít, bã sàng chưa than, quản lý đất đá thải tại các mỏ than, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các Văn bản số 151/BTNMT-ĐCKS ngày 10/01/2019 và văn bản số 1707/BTNMT-ĐCKS ngày 12/4/2019 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để có các biện pháp quản lý trước mắt cùng như lâu dài. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành nghiên cứu, làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh để đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, giải quyết được nhu cầu thực tế tại địa phương, đồng thời bảo đảm các yêu cầu nêu trên.

Về trường hợp nào thì cần làm hồ sơ điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong trường hợp nếu sự thay đổi theo hướng cải thiện chất lượng môi trường thì Chủ dự án có hay không phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về sự điều chỉnh này. Về trường hợp này trước đây được quy định tại Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, đă được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan