Thứ 6, 30/09/2022 - 17:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Liên quan đến dự án hợp tác xây dựng - chuyển giao (BT)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp với các Bộ trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời các kiến nghị của cử tri trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến dự án hợp tác xây dựng - chuyển giao (BT).

Đối với quy định liên quan đến dự án hợp tác xây dựng – chuyển giao (BT), cử tri Thành phố kiến nghị:

Đề nghị nghiên cứu, xem xét trình Quốc hội bỏ khoản 3, Điều 45 của Luật PPP quy định về loại “Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (BT)”; việc điều chỉnh “Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (BT)” thực hiện theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai. 

Đề nghị Chính phủ và Quốc hội tiếp tục nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung đồng bộ Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản để hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh loại hình các dự án theo hình thức hợp đồng BT. 

Đề nghị bổ sung quy định đấu thầu Dự án BT và đồng thời đấu thầu hoặc đấu giá quỷ đất thanh toán Dự án BT để lựa chọn đồng thời nhà đầu tư và dự án BT và nhà đầu tư dự án khác. 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản để quy định trường hợp đấu thầu (kết hợp cả đấu giá), đồng thời Dự án BT và quỹ đất thanh toán Dự án BT. 

Đề nghị Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quy định thí điểm việc thực hiện đấu thầu (kết hợp cả đấu giá) đồng thời Dự án BT và “quỹ đất” thanh toán dự án BT. 

Do Nghị định 63/2014/NĐ-CP đã quy định số tiền thu được từ khai thác quỹ đất được dùng để thanh toán Dự án BT, đề nghị bổ sung "Dự án BT" vào Khoản (1.b) Điều 6 Luật Đầu tư công 2014 “b. Dự án không có cấu phần xây dụng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, m. cấp trang thiết bị, máy móc, dự án BT và các dự án khác không quy định tại điểm a khoản này”, và đề nghị bổ sung thêm các quy định về sử dụng "tiền thuộc ngân sách nhà nước" để thanh toán Dự án BT vào Luật Đầu tư công để thống nhất thực hiện. 

Kiến nghị cần phải đảm bảo tính thống nhất giữa quy định khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai) và quy định sử dụng "quỹ đất" để thanh toán Dự án BT (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công). 

Đề nghị thực hiện phổ biến việc bán đấu giá quỹ đất công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc, để tạo nguồn tiền thuộc ngân sách nhà nước để thanh toán Hợp đồng BT. - Đề nghị việc sử dụng tiền thuộc ngân sách nhà nước để thanh toán Hợp đồng BT, được thực hiện theo quy định về mua tài sản công theo khoản 1, Điều 6 Luật Đầu tư công, và bổ sung thủ tục, cơ chế phù hợp với Dự án BT.

Đề nghị hạn chế tối đa việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán Hợp đồng BT và chỉ thực hiện phương thức thanh toán này, khi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đúng như quy định tại điểm, khoản 1, Điều 5 Nghị định 69/2012/NĐ-CP. Chỉ nên sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán Hợp đồng BT trong trường hợp nhà đầu tư ứng trước tiền giải phóng mặt bằng cho Nhà nước, như đã quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2012/NĐ-CP. 

Kiến nghị cần phải đảm bảo nguyên tắc ngang giá khi Nhà nước sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT. Số tiền do nhà đầu tư ứng trước để giải phóng mặt bằng công trình thuộc Dự án BT được tính vào giá trị của Hợp đồng BT và được tính lãi suất. Đối với số tiền do nhà đầu tư ứng trước để giải phóng mặt bằng quỹ đất thanh toán Dự án BT để thực hiện dự án khác, được khấu trừ vào giá trị quỹ đất thanh toán Dự án BT và không được tính lãi suất trong thời gian thực hiện Dự án BT; nhưng được tính lãi suất kể từ sau thời điểm thanh toán Dự án BT. 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung các phương pháp xác định giá đất để xác định "giá đất cụ thế" của Nghị định 44/2013/NĐ-CP để đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp giá thị trường. 

Trong trường hợp sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán Dự án BT, đề nghị vẫn thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án BT với điều kiện kèm theo là nhà đầu tư ứng vốn cho Nhà nước để giải phóng mặt bằng quỹ đất thanh toán Dự án BT (cử tri thành phố Hồ Chí Minh).

Liên quan đến dự án hợp tác xây dựng - chuyển giao (BT), hiện nay Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, trong đó tại khoản 5 và khoản 6 Điều 101 của Luật này đã quy định:

“5. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc chuyển tiếp thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được thực hiện như sau: 

a) Dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì dừng thực hiện; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì tiếp tục thực hiện căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

b) Dự án đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

c) Dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc triển khai thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng; d) Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT. 

6. Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.”


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan